Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

Chào mọi người, mình đang cần một số bài báo, mọi người download giúp mình với nha, mình cảm ơn nhiều. Các bài báo sau:

1.M. C. Romero, M. C. Cazau, S. Giorgieri and A. M. Arambarri ,Phenanthrene degradation by microorganisms isolated from a contaminated stream, Environmental Pollution, Volume 101, Issue 3, June 1998, Pages 355-359,

2. F. Di Cello, M. Pepi, F. Baldi, R. Fani, Molecular characterization of an n-alkane-degrading bacterial community and identification of a new species, Acinetobacter venetianus, Research in Microbiology, Volume 148, Issue 3, March-April 1997, Pages 237-249.

3. Mario Vaneechoutte, Ingela Tjernberg, Franco Baldi, Milva Pepi, Renato Fani, Elise R Sullivan, Jos van der Toorn, Lenie Dijkshoorn, Oil-degrading Acinetobacter strain RAG-1 and strains described as 'Acinetobacter venetianus sp. nov.' belong to the same genomic species, Research in Microbiology, Volume 150, Issue 1, January 1999, Pages 69-73.

4. B. Lal, S. Khanna, Degradation of crude oil by Acinetobacter calcoaceticus and Alcaligenes odorans, Journal of Applied Microbiology, Volume 81, Issue 4, pages 355–362, October 1996.

5. C. Winstanley, S. C. Taylor, P. A. Williams, pWW174: A large plasmid from Acinetobacter calcoaceticus encoding benzene catabolism by the β-ketoadipate pathway, Molecular Microbiology, Volume 1, Issue 2, pages 219–227, September 1987.

6. Robert J. Sherertz and Marsha L. Sullivan, An Outbreak Of Infections With Acinetobacter calcoaceticus In Burn Patients: Contamination Of Patients' Mattresses, Jourmal of infectious diseases, 1984, P. 252-258, vol 151.

Và một ebook:
E. Bergogne-Bérézin,C. A. Fewson, The Biology of acinetobacter: taxonomy, clinical importance, molecular biology, physiology, industrial revelance, FEMS microbiology letters, october 1991, P.240, Vol 83.
 
Mình có cái acc trên SD của bạn Khoa (maybe) cung cấp trên trang web SHVN có thể down dc nhiều bài lắm. Nhưng mình ko hiểu sao có bài dl dc có bài...không, acc đang xài của tourolib, có bạn nào giải thích giùm mình được ko.
Các bạn lấy giùm vài bài nhé:

3.25 - Chemistry of Coffee
Comprehensive Natural Products II, Volume 3, 2010, Pages 1085-1117
S. Oestreich-Janzen

http://www.sciencedirect.com.lb-pro...ist_item&md5=7a42a86b3393ed5fdc6ae3b07d6ed62f

Treatment of coffee waste by slurry-state anaerobic digestion Original Research Article
Journal of Fermentation and Bioengineering, Volume 73, Issue 5, 1992, Pages 390-395
Kenji Kida, Ikbal, Yorikazu Sonoda
http://www.sciencedirect.com.lb-pro...ist_item&md5=eaf5060dd91f4a8114fc5861537cc141
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,829
Messages
71,690
Members
43,746
Latest member
saosao3
Back
Top