What's new

Hỏi về các quy trình sản xuất lignin từ công nghệ hoá sinh

Chào các ace trong diễn đàn. Mình đang tìm hiểu về một số quy trình sản xuất lignin và ứng dụng, nhung tìm qua mạng mông lung quá, mong ace trong diễn đàn có ai biết thông tin về vấn đề này xin được chia sẻ cho mình với. Tks! :cry:
 

Facebook

Top