What's new

Hỏi về các mẫu tách chiết cây Bán Chi Liên

Giverny

New member
Mình đang thực hiện đề tài về thử nghiệm hoạt tính kháng ung thư của cây bán chi liên, cụ thể là thử nghiệm hoạt tính với 5 mẫu tách chiết bằng nước, chloroform, hexane, EtOAc và methanol
mình muốn hỏi là 5 mẫu tách chiết đó khác nhau như thế nào, ví dụ như chiết bằng nước hay chiết bằng EtOAc thì mình thu được chất gì ảnh hưởng tới khả năng kháng ung thư của nó, các bạn có bài báo khoa học nào về loài cây này có thể cho mình xin được không?
Mình cám ơn!
 

Facebook

Top