Câu hỏi về các đại phân tử

thien than cua gio

Junior Member
Câu1: So sánh lipit và cacbonhidrat.
Câu2: Tại sao tinh bột và xenlulozo đều có cấu tạo từ đơn phân glucozo nhưng chúng lại có sự khác nhau về tính chất?
Câu3: Protein thì biến tính như thế nào? Sự biến tính gây ảnh hưởng gì? Nêu vai trò và cho VD.
Câu4: Phân biệt ADN và ARN? Nêu ài trò của ADN và ARN trong cơ thể?:welcome:
 
câu 2:
sự khác nhau giữa chúng là ở tinh bột mang glucose cấu hình alpha. cellulose là glucose cấu hình beta. bạn có thể hiểu là do 2 cấu hình này tạo nên cấu trúc khác nhau của tinh bột và glucose. tinh bột có cấu trúc các glucose xấp ngửa nhau. còn cellulose là cấu trúc ko xấp ngửa bền vững tạo thành các dải sợ celluose, đồng thời cá phân tử glucose ở các dải sợi còn liên kết vs nhau tạo nên thành tế bào thực vật.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,187
Messages
72,088
Members
56,079
Latest member
okvipgallery
Back
Top