Câu hỏi về ATP

blue blood

Junior Member
Tại sao khi sử dụng đồng tiền năng lượng ATP thì chỉ luôn cắt đứt một liên kết phosphodieste (thành ADP) mà không phải là hai(AMP) hoặc ba:???:?
 
vẫn có xảy ra sử dụng nặng lượng từ 2 gốc phosphate bị cắt ra
Từ AMP tạo ra ATP khó khăn hơn so với từ ADP tạo lại ATP => nó dễ dàng tái sử dụng (search google : dNTPs synthesis để biết thêm )
Mỗi phân tử trong tế bào làm nhiệm vụ riêng và đặc hiệu cho một hoặc một số nhiệm vụ nhất định . Việc sử dụng năng lượng từ liên kết của 2Pi tạo ra AMP , khơi mào cho các phản ứng , quá trình khác mà đôi khi không cần thiết => tránh lãng phí
Tế bào sử dụng mức năng lượng vừa đủ , không hơn không kém . Các quá trình trong tế bào không diễn ra trong cùng một phản ứng . Ví dụ như Protein mang vận chuyển ion ra ngoài , giả sử tại một thời điểm nó chỉ vận chuyển được 2 ion và sử dụng năng lượng từ 1 nhóm phosphate và nhóm phosphate đó đươc sử dụng gây cảm ứng với protein . Tế bào không nhập chung 2 quá trình với nhau thành 4 ion qua màng và sử dụng 2 nhóm phosphate . Vì thế mà dù có tăng năng lượng lên thì quá trình đó cũng không diễn ra nhanh hơn hay mạnh hơn => tránh lãng phí
Đây là ý kiến của mình .Có gì sai sót hay không đồng tình ,ko hiểu thì cmt lại nhé
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,650
Messages
71,544
Members
55,857
Latest member
pdfbamabook22
Back
Top