What's new

Hỏi xin tài liệu về ngâm formol các loại động vật

lunarkasumi

Member
Mình đang phải thực hiện mấy mẫu ngâm formol để giảng dạy Sinh học THCS. Các bạn có tài liệu gì về hướng dẫn ngâm formol và cồn, cách pha loãng, cách giải phẫu ếch, cá, mực, chim, thỏ...và cách cố định bảo quản mẫu, cách hàn kín miệng bình. Cho mình xin ạ :please:
 

Facebook

Top