What's new

help me ..hỏi về tỷ lệ các dạng tế bào trong 1 chu kỳ nguyên phân

có ai biết tỷ lệ các tế bào trong cơ thể : kỳ trung gian:kỳ đầu:kỳ giưa:kỳ sau :kỳ cuối
e đang lam báo cáo đếm tế bào ở các dạng khác trong nguyên phân của chóp rễ hành tím mà cần 1 tỷ lệ tương đối chính xác trước để tạo số liệu chứ tiêu bản của bọn em xấu quá không thể đếm chíh xác được....:
 

Facebook

Top