Hoán vị gen

lez504236

Junior Member
Câu 1: Một cây có kiểu gen Ab/aB tự thụ phấn, tần số hoán vị gen của tế bào sinh hạt phấn và tế bào noãn đều là 30%, thì con lai mang kiểu gen Ab/ab sinh ra có tỉ lệ:
A.10% B.8% C.4% D.10.5%
Đáp án là D ??
Câu 2: Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen AB/ab*Ab/aB . Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau, kiểu hình quả vàng, bầu dục có kiểu gen ab/ab . Kết quả nào sau đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng, bầu dục ở đời con?
A. 5.25% B. 12.25% C.7.29% D.16%
Câu 2 chắc sai đề quá ko biết có thiếu TSHVG ko
Câu 3:
Ở phép lai XAXaBD/bd*XaYBd/bD , nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới, mỗi gen qui định một tính trạng và các gen trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con là:
Đáp án là 40 loại kiểu gen và 16 loại kiểu hình??
 
Câu 1: Một cây có kiểu gen Ab/aB tự thụ phấn, tần số hoán vị gen của tế bào sinh hạt phấn và tế bào noãn đều là 30%, thì con lai mang kiểu gen Ab/ab sinh ra có tỉ lệ:
A.10% B.8% C.4% D.10.5%
Đáp án là D ??
Câu 2: Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen AB/ab*Ab/aB . Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau, kiểu hình quả vàng, bầu dục có kiểu gen ab/ab . Kết quả nào sau đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng, bầu dục ở đời con?
A. 5.25% B. 12.25% C.7.29% D.16%
Câu 2 chắc sai đề quá ko biết có thiếu TSHVG ko
Câu 3:
Ở phép lai XAXaBD/bd*XaYBd/bD , nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới, mỗi gen qui định một tính trạng và các gen trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con là:
Đáp án là 40 loại kiểu gen và 16 loại kiểu hình??

Câu 1: tỉ lệ Ab/ab = 35% x 10% x 2 = 10,5% (bạn tính cẩn thận tí là ra thôi :D)

Câu 2: Tần số HVG là f
Ta có TLKH ab/ab = (1-f)/2 x f/2 = P
mặt khác (1-f)/2 + f/2 = 50% = S
Ta luôn có: (1-f)/2 và f/2 là nghiệm của pt X^2 - SX + P
Thế lần lượt ta đc đáp án A

Câu 3: Xét riêng mỗi phép lai:
XAXa x XaY => 4 loại KG và 4 loại KH
BD/bd x Bd/bD => 10 loại KG và 4 loại KH
Xét chung tối đa: 16 loại KH và 40 loại KG
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,660
Messages
71,565
Members
56,298
Latest member
kelvinw021
Back
Top