câu hỏi nhỏ trong hoán vị gen và di truyền học quần thể

PT Vitamin

Junior Member
Câu 1: Trong một thí nghiệm lai giữa cây cà chua quả đỏ dị hợp với nhua, người tr thu được 1600 quả đỏ lẫn vàng. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Số lượng quả đỏ thuần chủng có trong số quả trên là?
ĐS: 400 :???:
Câu 2: Cho cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 37,5% cây cao hạt đỏ, 37,5% cây thấp hạt đỏ, 6,25% cây thấp hạt trắng, 18,75% cây cao hạt trắng. Cho biết màu sắc của hạt do 1 cặp gen quy định, Cấu trúc không biến đổi trong giảm phân, Cho F1 lai phân tích, kết quả như thế nòa?
ĐA: 1 C,Đ: 1T,Đ: 1T,Đ: 1T,Trắng.:please::???:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,856
Messages
71,718
Members
43,778
Latest member
☆ pyal
Back
Top