What's new

Hoán vị gen

lusanguyen

Member
Mn giúp mình bài này với ạ
Một cá thể có kiểu gen AB/ab DE/de. Nếu xảy ra hoán vị gen trong giảm phân ở cặp nst AB/ab hoặc DE/de thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gen ở thế hệ sau?
 

Facebook

Top