Bài tập hoán vị gen

zzdancerzz

Junior Member
Câu 1: ở ruồi giấm ,alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen,alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt,alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng .Theo lý thuyết ,phép lai : Ab/aBXDY x Ab/ab XDXd cho đời con có tỉ lệ ruồi đực thân xám,cánh cụt,mắt đỏ là :
A 12.5% B 6,25% C 18.75% D 25%
Câu 2 : ở một loài thực vật , alen A quy định cây thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thân thấp,alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho một cây thân cao quả tròn giao phấn với cây thân thấp quả dài thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó cây thân thấp quả dài chiểm tỉ lệ 4%.theo lý thuyết,số cây thân cao quả dài có kiểu gen đồng hợp ở F1 chiếm tỉ lệ :
A 54% B 21% C 4% D 9%
 
Câu 1: ở ruồi giấm ,alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen,alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt,alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng .Theo lý thuyết ,phép lai : Ab/aBXDY x Ab/ab XDXd cho đời con có tỉ lệ ruồi đực thân xám,cánh cụt,mắt đỏ là :
A 12.5% B 6,25% C 18.75% D 25%
Câu 2 : ở một loài thực vật , alen A quy định cây thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thân thấp,alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho một cây thân cao quả tròn giao phấn với cây thân thấp quả dài thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó cây thân thấp quả dài chiểm tỉ lệ 4%.theo lý thuyết,số cây thân cao quả dài có kiểu gen đồng hợp ở F1 chiếm tỉ lệ :
A 54% B 21% C 4% D 9%
Câu 1: đề bài không cho hoán vị gen nênthân xám ,cánh cụt mắt đỏ ở ruồi đực có KG :Ab/Ab XDYvà Ab/ab XDY. XDY chiếm 1/4. Ab/Ab và Ab/ab mỗi cái chiếm 1/4 =>tỉ lệ =(1/4+1/4).1/2=0,125. Đáp án A
Câu 2:F1 có 4 KH cho tỉ lệ cây thấp dài chiếm 4%=> hoán vị gen với tần số 8% (do cây thấp dài cho giao tủ ab=100%)=> cây cao dai A_bb=0.25-0.04=0.21 => đáp án B
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,937
Messages
71,802
Members
43,896
Latest member
miso88tv
Back
Top