Giúp đỡ bài tập tương tác bổ sung.

samba9x

Junior Member
Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây cao, 43,75% cây thấp. Cho giao phấn ngẫu nhiên các cây cao F1 với nhau. Về mặt lí thuyết thì tỉ lệ cây cao thu được ở F2:
A.23,96%.
B.52,11%.
C.79,01%.
D.81,33%.
 
Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây cao, 43,75% cây thấp. Cho giao phấn ngẫu nhiên các cây cao F1 với nhau. Về mặt lí thuyết thì tỉ lệ cây cao thu được ở F2:
A.23,96%.
B.52,11%.
C.79,01%.
D.81,33%.

C nha bạn! :)
 
Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây cao, 43,75% cây thấp. Cho giao phấn ngẫu nhiên các cây cao F1 với nhau. Về mặt lí thuyết thì tỉ lệ cây cao thu được ở F2:
A.23,96%.
B.52,11%.
C.79,01%.
D.81,33%.

các cây cao F1 là: 1AABB:2AABb:2AaBB:4AaBb
- 1AABB cho 1/9 AB, 2AABb cho 1/9AB:1/9Ab, 2AaBB cho 1/9AB:1/9aB, 4AaBb cho 1/9AB:1/9Ab:1/9aB:1/9ab
===>tổng hợp là: 4/9AB:2/9aB:2/9Ab:1/9ab
sau đó kẻ khung Pennet ra rồi tính tỉ lệ,có vẻ cách của mình dài,nhưng chỉ biết đc cách này thôi
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top