Giúp đỡ bài tập quy luật phân li độc lập.

samba9x

Junior Member
Một cá thể có kiểu gen AaBbDdEE sau 1 thời gian dài tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều thế hệ, số dòng thuần có thể được tạo ra là bao nhiêu.

Cơ thể P có 2 cặp gen dị hợp (Aa, Bb) có kiểu hình hạt vàng, vỏ hạt trơn. Đem giao phấn với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được thế hệ F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 hạt vàng, vỏ hạt trơn : 3 hạt xanh, vỏ hạt trơn : 1 hạt vàng, vỏ hạt nhăn : 1 Hạt xanh, vỏ hạt nhăn. Kiểu gen của P là
A. Aabb x AaBb.
B. Aabb x aaBB.
C. AaBb x aaBb.
D. AaBb x AaBB.
 
Last edited:
Một cá thể có kiểu gen AaBbDdEE sau 1 thời gian dài tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều thế hệ, số dòng thuần có thể được tạo ra là bao nhiêu.


Có thể thu được 8 dòng thuần.

Cơ thể P có 2 cặp gen dị hợp (Aa, Bb) có kiểu hình hạt vàng, vỏ hạt trơn. Đem giao phấn với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được thế hệ F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 hạt vàng, vỏ hạt trơn : 3 hạt xanh, vỏ hạt trơn : 1 hạt vàng, vỏ hạt nhăn : 1 Hạt xanh, vỏ hạt nhăn. Kiểu gen của P là
A. Aabb x AaBb.
B. Aabb x aaBB.
C. AaBb x aaBb.
D. AaBb x AaBB.

Xét riêng từng tính trạng => phép lai chi phối
Mình làm ra đáp án C
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,234
Messages
72,135
Members
56,097
Latest member
sunwin97com
Back
Top