What's new

Mọi người có thể kể tên cho mình 1 cây có 2 lá mầm mà không có sinh trưởng sơ cấp không?

ffleader1

New member
Mình đang rất cần tên 1 cây có 2 lá mầm mà không có sinh trưởng sơ cấp
Cám ơn mọi người :cry:
 

Facebook

Top