Một số bài tập nguyên phân - giảm phân

Tran_Hoan

Senior Member
Câu1: Một hợp tử của 1 loài nguyên phân cho các tế bào con
Xét 3 tế bào A,B,C
A nguyên phân 1 số lần cho các tế bào con bằng số NST đơn bội trong bộ NST lưỡng bội của loài
B và C nguyên phân 1 số lần cho các tế bào con . Số lần nguyên phân của B bằng 2 lần số lần nguyên phân của C . Tổng số NST môi trường cung cấp cho A,B,C nguyên phân là 224 NST đơn .
Tính 2n và số lần nguyên phân của mối hợp tử ?
(y)
 
Một hợp tử khi phân bào liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tương đương 392 NST đơn . Gen B nằm trên NST trong hợp tử dài $5100 A^{0}$ và có A chiếm 30% số lương đơn phân của gen . Môi trường tế bào đã cung cấp 63000 nu cho quá trình 3 lần phân bào của hợp tử nói trên
a. Xác định tổng số NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi trong toàn bộ số tế bào được hình thành sau 3 đợt phân bào của hợp tử ?
b. Gen B thuộc NST nào của hợp tử ?
c. Nếu 1 tế bào được hình thành từ hợp tử nói trên phân bào liên tiếp 4 đợt thì MT nội bào phải cung cấp số nu mỗi loại cho quá trình tổng hợp gen B ?
d. XĐ cơ chế hình thành hợp tử biết gen B trong thế hệ tế bào cuối cùng ở các trường hợp trên đều ở trạng thái chưa nhân đôi ?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,544
Members
55,781
Latest member
vsportsid
Back
Top