Một số bài tập hay trong các đề thi thử !

Tran_Hoan

Senior Member
Những câu hỏi hay và khó trong các đề thi thử !
Câu 1: Cho quần thể gồm 100AA, 400 Aa, 500 aa. Giả sử chọn lọc tự nhiên đào thải kiểu hình lặn. Trong số các cá thể ở F1 tỉ lệ kiểu hình trội đồng hợp của quần thể tự phối này là
A. 2/5. B. 1/2. C. 1/5. D. 3/5.
Câu 2: Ở một loài thực vật có bộ NST 2n=14, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ dị hợp lai với cây hoa đỏ thuần chủng đời con thu được hầu hết cây hoa đỏ và một vài cây hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST. Số lượng NST có trong tế bào của cây hoa trắng là
A. 12. B. 14. C. 13. D. 15.
Câu 3: Ở một loài thực vật khi cho bố mẹ đều thuần chủng hoa đỏ lai với hoa trắng ở F1 thu được 100% hoa hồng. Cho F1 lai phân tích ở đời con thu được 1đỏ: 2 hồng: 1 trắng. Nếu cho F1 tự thụ phấn đời con thu được 133 đỏ: 92 hồng: 15 trắng. Tính trạng màu sắc hoa tuân theo quy luật di truyền
A. tương tác bổ sung. B. trội không hoàn toàn.
C. tương tác cộng gộp. D. tương tác át chế.
Câu 4: Cho một loài thực vật có A( hoa đỏ) trội hoàn toàn so với a( hoa trắng), B(thân cao) trội hoàn toàn so với b( thân thấp), hai gen này cùng nằm trên một cặp NST tương đồng; D( quả ngọt) trội hoàn toàn so với d( quả chua) nằm trên cặp NST tương đồng khác. Cho F1 dị hợp về 3 cặp gen này tự thụ phấn, ở F2 thu được 4% cây có hoa trắng, thân thấp, quả chua. Giả sử quá trình sinh hạt phấn và noãn diễn ra như nhau. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ, thân thấp, quả ngọt ở F2 chiếm tỉ lệ
A. 0,0225. B. 0,0675. C. 0,165. D. 0,495.
Câu 5: Locut A nằm trên NST thường quy định tính trạng màu mắt có 4 alen. Tiến hành hai phép lai
-Phép lai 1: mắt đỏ x mắt nâu →25% đỏ, 50% nâu, 25% vàng
-Phép lai 2: vàng x vàng →75% vàng, 25% trắng
Thứ tự từ trội đến lặn là:
A. vàng →nâu →đỏ →trắng. B. nâu → vàng →đỏ→ trắng.
C. nâu →đỏ →vàng → trắng. D. đỏ →nâu → vàng → trắng.

P/s: Mọi người vào thảo luận để tìm ra cách giải ngắn gọn , và hay nhất nhé !
 
Một số câu trong đề thi thử tháng 4 - Hocmai !
Câu 1 : Đối với 1 quần thể, khi N gần tới K, điều nào sau đây có thể dự đoán được thông qua phương trình tăng trưởng quần thể trong môi trường bị giới hạn?

A. Quần thể sẽ tăng theo cấp số mũ.

B. Tốc độ tăng trưởng kích thước quần thể không thay đổi.

C. Sức chứa của môi trường sẽ tăng.

D. Tốc độ tăng trưởng sẽ dần tới 0.
p/s : Mấy bạn vào xem với (Ông Hải ơi tôi sai câu này mới uất chứ :twisted: )
 
Một số câu trong đề thi thử tháng 4 - Hocmai !
Câu 1 : Đối với 1 quần thể, khi N gần tới K, điều nào sau đây có thể dự đoán được thông qua phương trình tăng trưởng quần thể trong môi trường bị giới hạn?

A. Quần thể sẽ tăng theo cấp số mũ.

B. Tốc độ tăng trưởng kích thước quần thể không thay đổi.

C. Sức chứa của môi trường sẽ tăng.

D. Tốc độ tăng trưởng sẽ dần tới 0.
p/s : Mấy bạn vào xem với (Ông Hải ơi tôi sai câu này mới uất chứ :twisted: )

Bạn chọn gì nào =]]
 
Có câu này hay anh em vào xem thế nào !
Cho A: Tóc xoăn >> a: tóc thẳng
B: Mắt đỏ >> b: mắt xanh
Biết chúng PLĐL
Tìm số phép lai của bố mẹ để cho đời con Tóc xoăn - Mắt đỏ ?
 
Có câu này hay anh em vào xem thế nào !
Cho A: Tóc xoăn >> a: tóc thẳng
B: Mắt đỏ >> b: mắt xanh
Biết chúng PLĐL
Tìm số phép lai của bố mẹ để cho đời con Tóc xoăn - Mắt đỏ ?
Tóc xoăn - Mắt đỏ là A_B_ Có Aa, AA, aa! thì 5 cặp tương tự Bb,BB,bb cũng có 5 cặp nên suy ra có 25*2 phép lai! không chắc lắm!xin chỉ giáo thêm!:dapchet::dapchet:
 
Đây là một vài bài tập trong đề thi thử Thạch Thành 1 - Lần 3 - 2013 ( Mã đề : 579 )
Chúng ta cùng thảo luận nhé !
Câu 13: Dạng đột biến nào sau đây không xảy ra trong hệ gen tế bào chất của sinh vật nhân thực?
A. Mất đoạn. B. Chuyển đoạn tương hỗ. C. Mất một cặp nu. D. Lặp đoạn.
Câu 17: Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích:
A. Đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng.
B. Để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất.
C. Phát hiện biến dị tổ hợp.
D. Xác định vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính.
Câu 31: Một quần thể thực vật ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu hình: 30,24% đỏ, kép; 53,76% đỏ, đơn; 5,76% trắng, kép; 10,24% trắng, đơn. Biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, B quy định hoa kép trội hoàn toàn so với a quy định hoa đơn, các gen liên kết trên 1 cặp NST tương đồng. Tỉ lệ kiểu gen trong quần thể trên là:
A. 0,2304. B. 0,1152. C. 0,3024. D. 0,0768.
Câu 36: Kết quả lai thuận và nghịch ở F1 và F2 không giống nhau và tỉ lệ kiểu hình phân bố đồng đều ở hai giới tính thì rút ra nhận xét gì?
A. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST giới tính.
B. Tính trạng bị chi phối bởi ảnh hưởng của giới tính.
C. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm ở tế bào chất.
D. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST thường.
Câu 43: Phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp về 2 cặp gen (Aa, Bb), các gen phân ly độc lập sẽ cho số kiểu hình là:
A. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 9 hoặc 10. B. 9 hoặc 10.
C. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 9 hoặc 10. D. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 9.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top