Giúp mình một số bài tập về ADN

ducanhasd

Junior Member
1.Một phân tử ADN xoắn kép gồm 3.10^6 nucleotit có 20% là timin.Tính từng loại nucleootit và chiều dài mạch thẳng của phân tử này?
2..Gen của một vi khuẩn có khối lượng 900 000 đvC thì gồm bao nhiêu nucleotit? mARN tương ứng và protein tương ứng của gen dài bao nhiêu?
3.Một gen có chiều dài thẳng là 510nm và tỉ lệ A/G=2 , thì khi nó tự nhân đôi hai lần sẽ có bao nhiêu liên kết hydro của gen bị hủy và bao nhiêu liên kết hóa trị được hình thình?
 
Last edited:
1. (hình như sai đề)
2. N= 900000/300 = 3000 Nu
mARN dài 3000/2 x 3,4 = 5100A
Pro (không phân mảnh) dài 5079,6A
3. gen dài 510nm = 5100A => có 5100/3,4 x 2 = 3000Nu
A/G = 2 ; A+G = 3000/2 = 1500
=> A= 1500/3 x 2 = 1000 = T
G=1000/2 = 500 = X
LKH hủy = (2x1000 + 3x500) x (2^2 - 1) = 10500 (LKH)
LK hóa trị = 3000x(2^2 -2) = 6000
 
cậu xem câu 1 có phải sai đề không?
mình lên lớp 10 rồi quên hết kiến thức lớp 9

Câu 1 thì chắc đề sai.
Cái này phải nhớ CT chứ, lên 12 như mình giờ còn phải học lại đó. :mrgreen:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top