Thắc mắc về một số bài tập đột biến số lượng NST

Shanshi0801

Junior Member

Mọi người giúp mình giải chi tiết hai câu này nhé!
1/ Ở cà độc dược (2n=24),đột biến lệch bội xảy ra ở cặp NST số 3 và số 4 làm số lượng NST trong tế bào tăng lên 26.Bộ NST của thể đột biến được ký hiệu là?Đáp án là 2n+1+1 tại sao không phải 2n+2
2/khi làm tiêu bản NST của một người đã đếm được 22 cặp NST thường và 1 NST giới tính X.Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do hợp tử được hình thành từ sự kết hợp một giao tử bình thường
A.của bố và một giao tử thiếu một NST mẹ
B.của mẹ và một giao tử không mang NST giới tính của bố
C.của bố và một giao tử không mang NST giới tính Y của mẹ
D.của mẹ và một giao tử không mang NST giới tính X của bố

Vì môn sinh mình học không giỏi nên mong mọi người giải chi tiết giúp mình!:please:
 
câu 1: tại vì xảy ra tại cắp số 3 và số 4 nên nó là 2n+1+1...nếu xảy ra tại cặp số 3 ( hoặc số 4) thì sẽ là 2n+2.
câu 2: B..
Bố: XY Mẹ: XX
GP: X Y X
=> bố..
không biết câu 2 đúng hay sai nữa :D
 
câu 2 mình nghĩ là B,các đáp án còn lại có thể loại ở chỗ:
+ đ/án A: đã là giao tử là X hoặc Y,thế thì làm gì có "thiếu 1 NST"
+ đ/án C: mẹ kg có nst Y,với lại ngược lại có thể mang nst X của mẹ mà
+ đ/án D: tương tự,giao tử kg mang nst Y của bố thì vẫn có thể mang nst X của bố mà
 
câu 1: tại vì xảy ra tại cắp số 3 và số 4 nên nó là 2n+1+1...nếu xảy ra tại cặp số 3 ( hoặc số 4) thì sẽ là 2n+2.
câu 2: B..
Bố: XY Mẹ: XX
GP: X Y X
=> bố..
không biết câu 2 đúng hay sai nữa :D

Câu 1 mình đã hiểu,cám ơn bạn!=]].Câu 2 thì chưa hiểu lắm!:???:
 
Mọi người giúp mình giải chi tiết hai câu này nhé!
2/khi làm tiêu bản NST của một người đã đếm được 22 cặp NST thường và 1 NST giới tính X.Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do hợp tử được hình thành từ sự kết hợp một giao tử bình thường
A.của bố và một giao tử thiếu một NST mẹ
B.của mẹ và một giao tử không mang NST giới tính của bố
C.của bố và một giao tử không mang NST giới tính Y của mẹ
D.của mẹ và một giao tử không mang NST giới tính X của bố

Vì môn sinh mình học không giỏi nên mong mọi người giải chi tiết giúp mình!:please:
Ở người dạng (44 NST thường + XO) => HC Tơcnơ còn sống!
Vậy để hình thành dạng Tơcnơ có câu B là ổn nhất!
Vì câu A thiếu nhưng chẳng biết cụ thể là thiểu NST nào?
Câu C "trầm trọng" là "một giao tử không mang NST giới tính Y của mẹ". Mẹ NST giới tính XX làm sao cho Y :ah:!
Câu D là cái bẫy lớn nhất nhưng nếu đặt ngược lại vấn đề thì "một giao tử không mang NST giới tính Y của bố" vẫn đúng.
Nên tổng quát nên chọn câu B.:rose::mrgreen:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,783
Messages
71,688
Members
56,326
Latest member
edwarddang999
Back
Top