Liên kết H bị phá vỡ rất khó

duongxa

Junior Member
Trên mạch gốc của gen 1 có G=25% của 1 mạch và A bằng 15% của cả gen. Trên mạch 1 của gen 2 có A=10% số nu của 1 mạch và G=20% số nu của gen. Số T của gen 2 bằng 4/5 số A của gen 1. Hiệu X của gen 1 với X của gen 2 là bằng 1/10 số G của gen 1. Hai gen này trải qua một số đợt nhân đôi bằng nhau thấy số H bị phá vỡ ở gen 2 là 23730. Được biết ở đợt tự nhân đôi đầu tiên nhu cầu về A của gen 2 ít hơn gen 1 là 120nu, G của gen 1 nhiều hơn gen 2 là 90 nu.
a> Tính số nu từng loại của mỗi gen
b> tính số nu từng loại ở mỗi mạch của mỗi gen
c> số liên kết H bị phá vỡ à số HT hình thành
Mọi người giúp em với, đọc xong đề hoa hết cả mắt, hi vọng nhận được sự giúp đỡ sớm nhất. Tks all!:mrgreen:
 
bài này bạn dựa vào giả thiết: Số T của gen 2 bằng 4/5 số A của gen 1. Hiệu X của gen 1 với X của gen 2 là bằng 1/10 số G của gen 1. Hai gen này trải qua một số đợt nhân đôi bằng nhau thấy số H bị phá vỡ ở gen 2 là 23730. Được biết ở đợt tự nhân đôi đầu tiên nhu cầu về A của gen 2 ít hơn gen 1 là 120nu, G của gen 1 nhiều hơn gen 2 là 90 nu. là giải dc câu a
 
tạm xem gen1 là gen a ; gen 2 là gen b; ta có:
1)
Tb=4/5 Ta; Ta*(2-1)=Tb*(2-1) + 120=>Ta=600 và Tb=480
2)
Ga-Gb=1/10Ga; Ga*(2-1)=Gb*(2-1)+90=>Ga=900 và Gb=810
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top