Bài tập vận dụng đột biến số liên kết ! TÌm đáp án

haitdpd01710

Junior Member
Một gen có 75 chu kỳ xoắn và hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Cho biết biến định dạng, số nuclêôtit từng loại biến thể trong các trường hợp sau, biến thiên biến hình không chạm đến quá 3 cặp nuclêôtit.
1) Biến liên kết, liên kết hiđrô của gen tăng 1 liên kết.
2) Sau liên kết biến số liên kết hiđrô của gen giảm 2 liên kết.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,648
Messages
71,542
Members
55,849
Latest member
mahbet
Back
Top