Kỹ niệm 70 năm ngày Tiến sĩ Creeth khám phá ra liên kết hydro góp phần tạo nên cấu trúc chuỗi ADN.

adnvietnam

Junior Member
Đã 70 năm kể từ ngày Tiến sĩ Creeth phát hiện ra liên kết hydro có trong cấu trúc xoắn kép ADN. Phát hiện này sau đó được Crick và Watson xây dựng thành công mô hình chuỗi ADN không lâu sau đó và đoạt giải Nobel. Nhưng nếu không có đóng góp của Creeth thì sẽ phải mất thời gian lâu hơn chuỗi ADN kỳ diệu mới được tìm ra.

cau truc chuoi ADN.jpg

Khám phá liên ra kết hydro có trong ADN

James Michael Creeth trong thời gian nghiên cứu đề tài Tiến sĩ đã thí nghiệm với phân tử ADN. Ông tiến hành tách ADN từ tuyến ức Cừu bằng phương pháp chuẩn độ điện hóa. ADN được bổ xung thêm axit và bazơ và trở nên đông tụ lại. Thí nghiêm này sau đó được công bố bằng 3 bài báo khoa học. Điều này chứng tỏ phân tử ADN chứa liên kết hydro và bị đông tụ sau khi thay đổi pH dung dịch. Creeth đã đưa ra cấu trúc phân tử ADN không sai lệch nhiều so với Crick và Watson công bố. Tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ Radar vào thời đó thì phát hiện này bị cọi nhẹ. Phải hơn 70 năm sau thì trường đại học Nottingham - Anh Quốc đã tổ chức lại hội thảo khoa học đánh giá lại phát hiện này để tưởng nhớ Tiến sĩ Creeth.

Bí ẩn của phân tử ADN

Creeth sinh năm 1924, học ngành hóa học tại trường đại học Nottingham. Ông tiếp tục làm Tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của J. Masson Gulland and Denis O. “Doj” Jordan. Vào thời gian đó thì giới khoa học rất quan tâm đến ADN bởi vì người ta tin rằng nó cấu trúc lên Gen và là yếu tố di truyền. Các nghiên cứu cho thấy ADN được tạo ra từ các nucleotit. Mỗi nucleotit có chứa 1 đường deoxyribose, 1 nhóm phosphat và 1 trong 4 phân tử chứa nitơ là Thymine (T), Cytosine (C), Adenine (A) và Guanine (G).

Nhưng cấu trúc của ADN như thế nào thì vẫn là bí ẩn. Tại sao nó lại di truyền và chứa Gen.

Đóng góp của Creeth

Các đóng gớp của Creeth góp phần tạo nên cấu trúc của ADN là:

Phương pháp tách chiết tinh sạch ADN bằng phương pháp chuẩn độ điện hóa. Sau đó thí nghiệm nghiên cứu sự thay đổi pH khi bổ xung axit và ba zơ. Thí nghiệm này làm phát hiện phân tử ADN có chứa liên kết hydro.

Đóng góp quan trọng nữa của Creeth đó là thí nghiệm về độ nhớt của ADN. Nó giúp hình dung về kích thước ADN trong dung dịch. Khi cho axit mạnh hoặc ba zơ mạnh thì liên kết hydro bị phá vỡ, hình thành các phân tử kích thước bé hơn. Đây là quá trình không thuận nghịch. Chứng tỏ liên kết hydro là liên kết quan trọng trong việc hình thành phân tử ADN.

Trong luân văn Tiến sĩ thì Creeth đưa ra dự đoán phân tử ADN gồm 2 chuỗi. Trong mỗi chuỗi thì phần bên trong là nhóm phosphat và đường. Năm ngoài là ba zơ với các liên kết hydro. Liên kết hydro đủ mạnh để giữ 2 chuỗi lại với nhau nhưng đủ yếu để có thể tách ra khỏi nhau để có thể đọc được và di truyền được VD phân chia tế bào.

Không lâu sau sau luận văn Tiến sĩ thì nhóm của Creeth đã bị ly tán do hoàn cảnh. Crick và Watson đã công bố mô hình xoắn kép của chuối ADN một cách chính xác không lâu sau đó.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top