sinh thái học

ngocmoitindc

Junior Member
1.Hãy phân biệt ổ sinh thái và giới hạn sinh thái.
2.So sánh diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.
3.Nêu các nhóm tuổi và tháp tuổi.Cho ví dụ.
4.Nêu thành phần trong hệ sinh thái.
Đây là các câu hỏi ôn thi học kì II lớp mình.hix.Hình thức thi Tự luận:akay:
 
Câu 4: Thành phần hệ sinh thái:
-Các chất vô cơ,hữu cơ & điều kiện khí hậu.
-SV sản xuất là các thực vật xanh.
-SV tiêu thụ các bậc.
-SV phân giải chủ yếu là các vi sinh vật.
 
1)Các quần thể như: rắn hổ mang ấn Độ, rắn hổ mang Trung Quốc, rắn hổ mang Việt Trung, rắn hổ mang Philippin, rắn hổ mang Sumatra; được xem là:
A. Các quần thể dưới loài.
B. Các quần thể sinh thái
C.Các quần thể địa lý
D. Các quần thể hình thái
E. Các quần thể di truyền

2)Chu trình cacbon trong sinh quyển
A. có liên quan đến các yếu tố vô sinh của hệ sinh thái
B. là quá trình tái sinh toàn bộ vật chất trong hệ sinh thái
C. là quá trình tái sinh một phần vật chất của hệ sinh thái
D. là quá trình tái sinh môt phần năng lượng của hệ sinh thái

3)trong hệ sinh thái nông ngư nghiệp, hoạt động nào sau đây giúp nâng cao năng suất của hệ sinh thái?
A. nuôi trồng càng nhiều loài sinh vật có cùng khu vực phân bố càng tốt nhằm tiết kiệm không gian
B. Lựa chọn nhiều loài sinh vật có cùng nguồn sống để tăng cường cạnh tranh, loại bỏ những cá thể yếu.
C. Bón phân nhằm tăng cường nguồn thức ăn cho sinh vật sản suất
D. Tạo điều kiện cho các sinh vật từ hệ sinh thái tự nhiên du nhập vào nhằm tăng tính đa dạng.
các câu này hơi khó hiểu các bạn giải thích giúp mình với.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,955
Messages
71,820
Members
43,982
Latest member
bk8limited
Back
Top