Bài tập đột biến gen

leemete

Senior Member
1/Một đoạn mạch kép phân tử ADN của sinh vật trước nhân bị đột biến đứt ra một đoạn, đoạn đứt ra thành gen B. đoạn còn lại thành gen A. Gen A nhiều hơn gen B là 300 ađênin và 600 guanin. Số lượng mỗi loại nu của gen B bằng nhau. Tổng số aa trong 2 phân tử protein hoàn chỉnh tạo ra từ 2 gen bằng 696 aa. Số lượng nu từng loại trên gen A là:
a/ A=T=600, G=X=900
b/A=T=593, G=X=893
c/ A=T=900, G=X=600
d/ A=T=893, G=X=593(y)

2/ Một gen nhân đôi liên tiếp 4 lần, giả sử acridin xâm nhập vào sợi mới đang tổng hợp ở 1 trong 2 gen con khi đang bước vào lần nhân đôi thứ 2 thì tỉ lệ các gen mang đột biến so với bình thường tạo ra sau 4 lần nhân đôi là:
a/ 1/2
b/ 1/3
c/ 1/8
d/ 1/4

3/ Tại sao khi đột biến thay thế cặp Nu thì có trường hợp protein giữ nguyên chiều dài ban đầu, có trường hợp protein có chiều dài ngắn hơn ban đầu??
 
Bạn ơi câu 1 bạn chép đề có sai không thế?
Câu 3: đột biến thay thế cặp nu thì có loại không làm thay đổi nghĩa của bộ ba mã hóa ban đầu (đột biến đồng nghĩa, do mã di truyền có tính thoái hóa, một aa có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba) đột biến loại này không làm ảnh hưởng tới protein do gen mã hóa. Các đột biến khác làm thay đổi ý nghĩa của bộ ba mã hóa ban đầu. Đột biến có thể làm thay đổi aa này bằng aa khác, cũng có loại đột biến thì biến bộ ba mã hóa ban đầu thành bộ ba kết thúc (đột biến vô nghĩa) Đột biến này làm chiều dài của protein do gen mã hóa giảm xuống.
 
1.đề dài thế:p
2.
picture.php


Bạn ơi câu 1 bạn chép đề có sai không thế?
Câu 3: đột biến thay thế cặp nu thì có loại không làm thay đổi nghĩa của bộ ba mã hóa ban đầu (đột biến đồng nghĩa, do mã di truyền có tính thoái hóa, một aa có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba) đột biến loại này không làm ảnh hưởng tới protein do gen mã hóa. Các đột biến khác làm thay đổi ý nghĩa của bộ ba mã hóa ban đầu. Đột biến có thể làm thay đổi aa này bằng aa khác, cũng có loại đột biến thì biến bộ ba mã hóa ban đầu thành bộ ba kết thúc (đột biến vô nghĩa) Đột biến này làm chiều dài của protein do gen mã hóa giảm xuống.
3.
Có đấy bạn
Ví dụ khi bộ ba cuối cùng bị thay thế Nu làm bộ ba kết thúc ko mã hóa a.a-->bộ ba mã hóa a.a-->chuỗi polipeptit dài hơn.
Hoặc khi thay thế làm bộ ba bình thường chuyển thành bộ ba kết thúc thì chuỗi polopeptit sẽ ngắn đi.
 
1/Một đoạn mạch kép phân tử ADN của sinh vật trước nhân bị đột biến đứt ra một đoạn, đoạn đứt ra thành gen B. đoạn còn lại thành gen A. Gen A nhiều hơn gen B là 300 ađênin và 600 guanin. Số lượng mỗi loại nu của gen b bằng nhau. Tổng số aa trong 2 phân tử protein hoàn chỉnh tạo ra từ 2 gen bằng 698 aa. Số lượng nu từng loại trên gen A là:
a/ A=T=600, G=X=900
b/A=T=593, G=X=893
c/ A=T=900, G=X=600
d/ A=T=893, G=X=593(y)
Trong mỗi phân tử pr hoàn chỉnh đã mất 2 aa ( mở đầu và kết thúc)

=>Tổng số nu trong 2 gen là N=(696+2+2).2.3=4200
Số nu của gen A nhiều hơn gen B là : 2(300+600)=1800
=> số nu của gen A là 3000 và số nu của gen B lá 1200
Mà gen B có số n u mỗi lạoi bằng nhau
=> gen B có A=T=G=X=1200/4=300
=> gen A có :
A=T=300+300=600 ( do Gen A nhiều hơn gen B là 300 ađênin và 600 guanin. )
G=X=600+300=900
=>đáp án A
 
Ơ.........Thành thật xin lỗi các bạn, chiều mình vội quá, đã sửa xong :)
uh, phải là 696 aa mới đúng :D, bài giải đây:
canh cut nd k16a said:
Trong mỗi phân tử pr hoàn chỉnh đã ko còn 2 aa ( mở đầu và kết thúc)
=>Tổng số nu trong 2 gen là N=(696+2+2).2.3=4200
Số nu của gen A nhiều hơn gen B là : 2(300+600)=1800
=> số nu của gen A là 3000 và số nu của gen B lá 1200
Mà gen B có số n u mỗi lạoi bằng nhau
=> gen B có A=T=G=X=1200/4=300
=> gen A có :
A=T=300+300=600 ( do Gen A nhiều hơn gen B là 300 ađênin và 600 guanin. )
G=X=600+300=900
=>đáp án A
 
vì sao lại tính được tổng số nu của 2 gen như t:please:hế? đọc đáp án mà chả hiểu
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,244
Messages
72,145
Members
56,109
Latest member
bet365okvip
Back
Top