Bài tập về đột biến số lượng NST

phan huong

Junior Member
Mong mọi người giải giùm mình . Cảm ơn nhiều(y)

Bài tập: Ở 1 loài giao phấn có bộ NST 2n = 12.Nếu mỗi căp NST chỉ xét 1 cặp gen dị hợp thì số thể 3 đơn khác nhau về KG tối đa của loài này là ?
A: 12 B: 972 C: 13 D: 5832
 
Do là thể ba đơn nên chỉ một trong sáu cặp NST tương đồng có 3 chiếc, như vậy có 6 trường hợp không cùng xảy ra. Dù được tạo ra bằng cơ chế nào đi nữa, thì mỗi cặp có 2 cách chọn do chỉ xét kiểu gen dị hợp, ===> theo quy tắc cộng ta được 6•2=12....chọn đáp án A
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,745
Messages
71,639
Members
55,911
Latest member
trangcadouytin
Back
Top