What's new

Vai trò của các thành phần môi trường MEM

Cám ơn nhiều, có cần Minh đưa thành phần và cách pha của nó lên đây ko? :D.

Cụ thể là mình muốn tìm hiểu để nuôi tế bào BHK 21 và MDCK.
 

Facebook

Top