What's new

Vai trò của các thành phần môi trường MEM

Môi trường MEM hiện nay được bán sẵn và khi dùng chỉ việc pha ra thôi. Nhưng em ko hiểu vai trò của từng chất ở trong đó, vậy có thể tìm thấy vai trò của nó ở đâu?
 
Cám ơn nhiều, có cần Minh đưa thành phần và cách pha của nó lên đây ko? :D.

Cụ thể là mình muốn tìm hiểu để nuôi tế bào BHK 21 và MDCK.
 

Facebook

Top