What's new

Vai trò của nước

nước là thành phần cấu tạo của tế bào vì
tính chất của nước điển hình là tính phân cực hoà tan được các chất,có chức năng bảo vệ cơ thể,dung môi hoà tan các chất.nước chiếm phần lớn khối lượng cơ thể và có trong chất nguyên sinh của tế bào
 

Facebook

Top