What's new

vai trò của nitơ với môi trường

nguyen.my

New member
cho em hỏi: tại sao ở các vùng bị ô nhiễm cacbon người ta lại phun dung dịch chứa nitơ để xử lí ô nhiễm?
em cảm ơn!
 

Facebook

Top