What's new

Vai trò của vi khuẩn Bacillus megaterium trong nông nghiệp

BACILLUS MEGATERIUM .mình đang cần tìm tài liệu về ứng dụng, vai trò của vi khuẩn BACILLUS MEGATERIUM trong nông nghiệp. Mình cảm ơn rất nhiều
 

Facebook

Top