What's new

Happy birthday to anh Cường!

L

LH

Guest
Chúc mừng Sinh nhật Admin nhỉ!!! hihi

Em chẳng biết chúc gì cụ thể, thôi cứ chúc anh chung chung là tiếp tục nhiệt tình duy trì và phát triển SHVN!!! ?:o ?:) Mọi chuyện đi lên. :roll:

Bạn cũ (1)

(phải khai ngày sinh thì mới được chúc mừng SN chứ) ?:wink:
 
chúc mừng sinh nhật thằng bạn cái. Chúc gì nhỉ, to béo hơn chút!
Lan Hương đang ở trong Nha Trang khen bạn Cường dạo này bạo mồm lắm, chẳng biết là ông bạn nói gì mà bạo thế!
 

Similar threads

Facebook

Top