Tự học Tiếng Anh chuyên ngành sinh học thông qua dịch tài liệu.

Trong tài liệu của em không có dấu phẩy nào ở cụm từ này ạ.
Dưới đây là tài liệu đầy đủ:
http://www.scientificsocieties.org/jib/papers/1990/1990_96_3_125.pdf
đoạn này ở trang 126, đoạn 3 cột bên phải ạ.
em muốn tìm cụm từ sát nghĩa nhất với phenolic-off-flavour này nhưng mà không tìm nên em cần xin ý kiến anh chị
Google thấy có người dịch thuật ngữ "off-flavour" là "mùi vị lạ", không biết ý của lê dung thế nào? Nếu không thấy vừa ý thì chắc phải để nguyên hoặc tự sáng tạo ra thuật ngữ mới...
 
telomerase

Anh (chị) ơi dịch giúp em với! E dịch sao chẳng hiểu j hết!:cry:
The protein subunit of telomerase that provides the active site for telomeric DNA synthesis was identified in ciliates, yeast and mammals. It is structurally related to reverse transcriptase and thus represents the first member of this protein family with an essential cellular function. Telomere DNA-binding proteins that may mediate the interaction of telomerase with telomeres have been identified and further characterized in diverse eukaryotes. A further elucidation of telomeric DNA structure has influenced our view of how telomeres replicate.

:please::please::please:
 
telomerase

Cho em hỏi trong câu “in a screen for mutants that have an ever shorter telomeres (est)” thì chữ screen mang nghĩa gì? A (chị) nào biết chỉ giáo giúp ạ! :cry:(y)(y)(y)
 
telomerase

Trong câu "significantly, both p123 and Est2p contain reverse transcriptase motifs in their carboxy- terminal part." e dịch thế này được không ạ?

Điều đáng quan tâm là cả p123 và Est2p đều chứa các gene mà phiên mã ngược một phần tận cùng carboxyl của chúng.???
(y) Anh HHT!!^^
 
Trong câu "significantly, both p123 and Est2p contain reverse transcriptase motifs in their carboxy- terminal part." e dịch thế này được không ạ?

Điều đáng quan tâm là cả p123 và Est2p đều chứa các gene mà phiên mã ngược một phần tận cùng carboxyl của chúng.???
(y) Anh HHT!!^^

Câu trên cần được hiểu như sau:

Điều đáng quan tâm là cả p123 và Est2p đều chứa cấu trúc đặc trưng của enzyme phiên mã ngược ở phần C tận của chúng
 
telomerase

"these telomerase proteins being new members of the RT family was a testable hypothesis, as it was known from the biochemical and structural analysis of HIV1-RT which of the conserved residues should be critical for function.". em dịch thế này vẫn sai mấy chỗ mà khó chỉnh quá, mong mấy anh giúp đỡ đàn em!!
"Một giả thuyết có thể kiểm chứng là các enzyme telomease này là những thành viên mới của gia đình (tập hợp các) enzyme phiên mã ngược vì nó được biết đến từ những phân tích sinh hóa và cấu trúc của enzyme phiên mã ngược HIV1 mà bảo tồn dư lượng là rất quan trọng đối với chức năng của chúng."
(y)(y)(y) so much!!!
có từ MOTIFS có thể hiểu theo nghĩa nào??:mrgreen:
 
telomerase

có đoạn ni: The TP1/TLP1 subunit interacts with telomerase RNA in a three- hybrid assay in yeast and co – immunoprecipitates with the human telomerase RT subunit.
Telomerese activity and TP1/TLP1 sediment similar but not identically on a glycerol gradient.


em dịch ra thế này k bik ổn kô?
"Các tiểu đơn vị TP1/TLP1 tương tác với enzym telomerase RNA trong một thử nghiệm 3 giống lai ở nấm men và co - immunoprecipitates với các tiểu đơn vị của enzym telomerase phiên mã ngược ở người.
Telomerese hoạt động và TP1/TLP1 lắng đọng tương tự nhưng không giống nhau trên một nồng độ glycerol." :akay::akay::akay::razz:
 
"these telomerase proteins being new members of the RT family was a testable hypothesis, as it was known from the biochemical and structural analysis of HIV1-RT which of the conserved residues should be critical for function.". em dịch thế này vẫn sai mấy chỗ mà khó chỉnh quá, mong mấy anh giúp đỡ đàn em!!
"Một giả thuyết có thể kiểm chứng là các enzyme telomease này là những thành viên mới của gia đình (tập hợp các) enzyme phiên mã ngược vì nó được biết đến từ những phân tích sinh hóa và cấu trúc của enzyme phiên mã ngược HIV1 mà bảo tồn dư lượng là rất quan trọng đối với chức năng của chúng."
(y)(y)(y) so much!!!
có từ MOTIFS có thể hiểu theo nghĩa nào??:mrgreen:

Một số góp ý của mình:
"Một giả thuyết có thể kiểm chứng là các enzyme telomease này là những thành viên mới của họ enzyme phiên mã ngược vì người ta đã biết từ những phân tích sinh hóa và cấu trúc của enzyme phiên mã ngược HIV1 là axit amin nào trong số các axit amin được bảo tồn sẽ rất quan trọng đối với chức năng của chúng."

Motif có thể được hiểu là "thành phần cấu trúc đặc trưng"?
 
có đoạn ni: The TP1/TLP1 subunit interacts with telomerase RNA in a three- hybrid assay in yeast and co – immunoprecipitates with the human telomerase RT subunit.
Telomerese activity and TP1/TLP1 sediment similar but not identically on a glycerol gradient.


em dịch ra thế này k bik ổn kô?
"Các tiểu đơn vị TP1/TLP1 tương tác với enzym telomerase RNA trong một thử nghiệm 3 giống lai ở nấm men và co - immunoprecipitates với các tiểu đơn vị của enzym telomerase phiên mã ngược ở người.
Telomerese hoạt động và TP1/TLP1 lắng đọng tương tự nhưng không giống nhau trên một nồng độ glycerol." :akay::akay::akay::razz:

Một số góp ý của mình:
- Three-hybrid assay: thử nghiệm lai ba
"lai ba" = 3 thành tố của một phức hợp gồm có: protein gắn promoter (thành tố 1) - RNA cần nghiên cứu (thành tố 2) - protein cần nghiên cứu (thành tố 3)
Tham khảo: http://www.biochem.wisc.edu/faculty/wickens/lab/3h.aspx
- Co-immunoprecipitate: đồng ngưng kết miễn dịch.
- Telomerase RNA: RNA của enzyme telomerase.
- Telomerase RT subunit: tiểu đơn vị phiên mã ngược của enzyme telomerase.
- Sediment: sa lắng?
- Glycerol gradient: thang nồng độ glycerol
 
telomerase

Thanks a Thọ lắm lắm ạ!!!!
Cho e hỏi thêm một câu nữa nhé^^!
"Seven short sequence motifs are usually conserved among reverse transcriptases. most notable are motifs A and C which contain one and two very critical aspartate residues, respectively. They are part of the palm subdomain and crucial for catalysis, coordinating the active- site Mg2+ ions."

"bảy motif có trình tự ngắn thường được bảo tồn trong enzim phiên mã ngược. Đáng chú ý nhất là những motif có A và C mà chứa aa aspartate tương ứng rất quan trọng. chúng là một phần của miền phụ lòng bàn tay và chủ yếu để xúc tác phối hợp với các vị trí hoạt động ion Mg++" haizzzzzzzzzzz...........:???:
 
"bảy motif có trình tự ngắn thường được bảo tồn trong enzim phiên mã ngược. Đáng chú ý nhất là những motif A và C, là những motif lần lượt chứa 1 và 2 aa aspartate rất quan trọng. chúng là một phần của miền phụ lòng bàn tay và có tính quyết định đối với hoạt động xúc tác, phối hợp các ion Mg++ ở trung tâm hoạt động"
 
theo e đọc giáo trình của VN thì pha bắt đầu là G1, đến S, G2 rồi M.
ngoài ra, chu trình tế bào nếu định nghĩa như thế thì những tế bào bị ách lại trong pha G0 không thực hiện hết chu kì của nó, tức là những tế bào đó k có chu kì phải không?
mà hầu hết những tế bào trong cơ thể trưởng thành đều đã biệt hóa và mất khả năng phân chia rồi...???
 
Cho em hỏi tí, em có thể tìm tài liệu tiếng anh chuyên ngành CNSH, Sinh học ở đâu ạ? Có tài liệu học trực tiếp trên mạng không ạ ?
 
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->[FONT=&quot]em muốn hỏi phần này dịch như thế nào ạ?
"Lignocellulosic plant biomass accounts for more than 60% of the total biomass production on earth and is a renewable resource for food, energy, and chemicals (Couto et al. 2006; Ikehata et al. 2004). Pakistan has an agro-based economy producing wheat straw, corncobs, corn stover, sugarcane bagasse, rice straw, and banana stalk as major agro industrial wastes that contain high levels of lignocellulose. These lignocellulosics are efficient substrates for white rot fungi, which produce industrially important ligninolytic and cellulolytic enzymes "
[/FONT]
 
em muốn hỏi phần này dịch như thế nào ạ?

"Lignocellulosic plant biomass accounts for more than 60% of the total biomass production on earth and is a renewable resource for food, energy, and chemicals (Couto et al. 2006; Ikehata et al. 2004). Pakistan has an agro-based economy producing wheat straw, corncobs, corn stover, sugarcane bagasse, rice straw, and banana stalk as major agro industrial wastes that contain high levels of lignocellulose. These lignocellulosics are efficient substrates for white rot fungi, which produce industrially important ligninolytic and cellulolytic enzymes "

Lignocellulose trong sinh khối thực vật chiếm hơn 60% toàn bộ sản lượng sinh khối trên trái đất và là một nguồn thức ăn, năng lượng và hóa chất có khả năng tái sinh (). Pakistan có nền kinh tế nông nghiệp tạo ra rơm lúa mì, cùi ngô, thân cây ngô, bã mía, rơm lúa gạo và thân cây chuối là những chất thải chính mà có chứa hàm lượng cao lignocellulose. Những chất thải chứa lignocellulose này là cơ chất thích hợp đối với nấm mục trắng, loại nấm mà tạo ra các enzyme phân giải lignocellulose và cellulose có vai trò quan trọng trong công nghiệp.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top