L
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • cho em hỏi cách điều chỉnh độ Bx trong dịch đường ( ví dụ như là có nồng độ ban đầu rùi muốn giảm xuống nồng độ thấp hơn chẳng hạn) , ai có tài liệu hay công thức không ạ, cho e xin với
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top