Làm thực nghiệm để chứng minh từ-trường-ngoài là tác nhân kéo dài tuổi thọ con người

anhphong

Junior Member
[FONT=&quot]Sau khi tôi viết bài “ Ứng dụng sự chạy chậm của thời gian trên hệ quy chiếu trái đất”( đã đăng trên mục vật lý) tôi xin đề nghị làm một số thí nghiệm sau đây để chứng minh.[/FONT]

  • [FONT=&quot]Quan sát tế bào dưới ảnh hưởng của từ-trường-ngoài.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhuộm và làm tiêu bản tế bào già của một loài có vòng đời ngắn nào đó( vd ruồi dấm)[/FONT]
[FONT=&quot]So sánh nhiểm sắc thể( NST) của tiêu bản đặt trong từ-trường-ngoài và tiêu bản đối chứng( không có từ-trường-ngoài tác dụng) để quan sát sự dịch chuyển cấu hình không gian của các NST khi đặt trong từ-trường-ngoài. Chú ý tăng dần cường độ từ-trường đến gần ngưỡng bảo hòa( từ 5000-10000 Gausse) vì sự dịch chuyển này là rất nhỏ, cho nên quan sát dưới kính hiển vi điện tử là tốt nhất. Định vị và chụp hình các tiêu bản, kể cả tiêu bản đối chứng. Sau đó làm tiêu bản với tế bào trẻ của cùng loài đó.[/FONT]
[FONT=&quot]So sánh cấu hình không gian của các NST của các tiêu bản.[/FONT]
[FONT=&quot]Vấn đề chuyển dịch cấu hình không gian của các thể trong tế bào là điều hiển nhiên, vì khi đặt nguyên tử trong vùng từ-trường-ngoài tác dụng thì quỹ đạo của các điện tử quay quanh hạt nhân thay đổi, từ đó suy ra các cấu hình của các nối hóa trị, phối trí, liên kết,… cũng phải thay đổi làm cho toàn bộ cấu hình không gian của các thể ở trong tế bào thay đổi, Sự thay đổi cấu hình này là sự thay đổi từ quỹ đạo cũ sang quỹ đạo được nạp thêm năng lượng do từ-trường-ngoài tác dụng. Từ đó suy ra nếu tế bào già được đặt trong vùng từ-trường-ngoài thì toàn bộ các thể của tế bào dần dịch chuyển cấu hình không gian gần giống với tế bào trẻ, có hoạt tính và quá trình trao đổi chất mạnh mẽ hơn so với tế bào già.[/FONT]

  • [FONT=&quot]Nuôi đối chứng 2 nhóm động vật có vòng đời ngắn[/FONT]
[FONT=&quot]Cũng có thể dùng ruồi dấm để làm vật nuôi phân ra làm 2 nhóm. Một nhóm nuôi trong điều kiện bình thường, nhóm kia nuôi trong điều kiện có từ-trường-ngoài tác dụng.[/FONT]
[FONT=&quot]_Quan sát hành vi và thời gian sống của 2 nhóm[/FONT]
[FONT=&quot]_Khảo sát thế hệ F1,F2,… của cà 2 nhóm để xem biến dị di truyền.[/FONT]

  • [FONT=&quot]Làm các tiêu bản tế bào của động vật có vú, quan sát sự dịch chuyển của các thể trong tế bào, khảo sát bệnh lý và sự tái tạo tế bào mới của động vật sau thời gian có từ-trường-ngoài tác dụng. Ở đây cũng nên làm các tiêu bản tế bào đối chứng khi không có từ-trường-ngoài tác dụng.[/FONT]
[FONT=&quot]Trên đây chỉ là những thí nghiệm đề nghị sơ khởi để chứng minh rằng từ-trường-ngoài có khả năng làm trẻ hóa tế bào. Sau những thí nghiệm này chúng ta sẽ làm một loạt các thí nghiệm khác có hệ thống và có sự đóng góp của nhiều người đế chứng minh rằng chính từ-trường-ngoài đã làm thời gian đối với vật thể chạy chậm lại ( Einsteins đã chứng minh trong Thuyết tương đối mà chưa phân tích hết) . Chúng ta phân tích và hiểu điều này để ứng dụng trên hệ quy chiếu trái đất chúng ta, từ đây sẽ mở ra một con đường mới trong y học, đó là y học từ hóa.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi biết hiện nay cũng có nhiều nghiên cứu về từ trường ảnh hưởng đối với y học. Nhưng tất cả chỉ là hướng nghiên cứu về bệnh lý và những vấn đề khác chứ chưa có hướng nghiên cứu để ứng dụng làm trẻ hóa tế bào.[/FONT]
[FONT=&quot]Xin quý bạn dành thời gian đọc phần “ Ứng dụng sự chạy chậm của thời gian trên hệ quy chiếu trái đất” ở đó tôi phân tích khá rõ vấn đề này, tôi không có điều kiện làm thực nghiệm, rất mong được quý bạn giúp đỡ, xin cảm ơn.[/FONT]
 
Tôi biết hiện nay cũng có nhiều nghiên cứu về từ trường ảnh hưởng đối với y học. Nhưng tất cả chỉ là hướng nghiên cứu về bệnh lý và những vấn đề khác chứ chưa có hướng nghiên cứu để ứng dụng làm trẻ hóa tế bào.

anhphong:
Toi nghi la nhung publications duoi day co the giup Ban co them thong tin ve nhung nghien cuu ung dung ky thuat nay.

1) Electromagnetic field therapy delays cellular senescence and death by enhancement of the heat shock response. Experimental Gerontology, Volume 43, Issue 4, April 2008, Pages 307-316.

2) Engineered repeated electromagnetic field shock therapy for cellular senescence and age-related diseases. Rejuvenation Res. 2008 Dec;11(6):1049-57.

3) US Patent Application No. 12/407,616, US Patent Application No. 12/437485, US Patent No. 5964749 , US Patent No. 6387089, Chinese Patent No. CN87201419U.

Chuc Ban thanh cong,
 
[FONT=&quot]Sau khi tôi viết bài “ Ứng dụng sự chạy chậm của thời gian trên hệ quy chiếu trái đất”( đã đăng trên mục vật lý) tôi xin đề nghị làm một số thí nghiệm sau đây để chứng minh.[/FONT]

  • [FONT=&quot]Quan sát tế bào dưới ảnh hưởng của từ-trường-ngoài.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhuộm và làm tiêu bản tế bào già của một loài có vòng đời ngắn nào đó( vd ruồi dấm)[/FONT]
[FONT=&quot]So sánh nhiểm sắc thể( NST) của tiêu bản đặt trong từ-trường-ngoài và tiêu bản đối chứng( không có từ-trường-ngoài tác dụng) để quan sát sự dịch chuyển cấu hình không gian của các NST khi đặt trong từ-trường-ngoài. Chú ý tăng dần cường độ từ-trường đến gần ngưỡng bảo hòa( từ 5000-10000 Gausse) vì sự dịch chuyển này là rất nhỏ, cho nên quan sát dưới kính hiển vi điện tử là tốt nhất. Định vị và chụp hình các tiêu bản, kể cả tiêu bản đối chứng. Sau đó làm tiêu bản với tế bào trẻ của cùng loài đó.[/FONT]
[FONT=&quot]So sánh cấu hình không gian của các NST của các tiêu bản.[/FONT]
[FONT=&quot]Vấn đề chuyển dịch cấu hình không gian của các thể trong tế bào là điều hiển nhiên, vì khi đặt nguyên tử trong vùng từ-trường-ngoài tác dụng thì quỹ đạo của các điện tử quay quanh hạt nhân thay đổi, từ đó suy ra các cấu hình của các nối hóa trị, phối trí, liên kết,… cũng phải thay đổi làm cho toàn bộ cấu hình không gian của các thể ở trong tế bào thay đổi, Sự thay đổi cấu hình này là sự thay đổi từ quỹ đạo cũ sang quỹ đạo được nạp thêm năng lượng do từ-trường-ngoài tác dụng. Từ đó suy ra nếu tế bào già được đặt trong vùng từ-trường-ngoài thì toàn bộ các thể của tế bào dần dịch chuyển cấu hình không gian gần giống với tế bào trẻ, có hoạt tính và quá trình trao đổi chất mạnh mẽ hơn so với tế bào già.[/FONT]

  • [FONT=&quot]Nuôi đối chứng 2 nhóm động vật có vòng đời ngắn[/FONT]
[FONT=&quot]Cũng có thể dùng ruồi dấm để làm vật nuôi phân ra làm 2 nhóm. Một nhóm nuôi trong điều kiện bình thường, nhóm kia nuôi trong điều kiện có từ-trường-ngoài tác dụng.[/FONT]
[FONT=&quot]_Quan sát hành vi và thời gian sống của 2 nhóm[/FONT]
[FONT=&quot]_Khảo sát thế hệ F1,F2,… của cà 2 nhóm để xem biến dị di truyền.[/FONT]

  • [FONT=&quot]Làm các tiêu bản tế bào của động vật có vú, quan sát sự dịch chuyển của các thể trong tế bào, khảo sát bệnh lý và sự tái tạo tế bào mới của động vật sau thời gian có từ-trường-ngoài tác dụng. Ở đây cũng nên làm các tiêu bản tế bào đối chứng khi không có từ-trường-ngoài tác dụng.[/FONT]
[FONT=&quot]Trên đây chỉ là những thí nghiệm đề nghị sơ khởi để chứng minh rằng từ-trường-ngoài có khả năng làm trẻ hóa tế bào. Sau những thí nghiệm này chúng ta sẽ làm một loạt các thí nghiệm khác có hệ thống và có sự đóng góp của nhiều người đế chứng minh rằng chính từ-trường-ngoài đã làm thời gian đối với vật thể chạy chậm lại ( Einsteins đã chứng minh trong Thuyết tương đối mà chưa phân tích hết) . Chúng ta phân tích và hiểu điều này để ứng dụng trên hệ quy chiếu trái đất chúng ta, từ đây sẽ mở ra một con đường mới trong y học, đó là y học từ hóa.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi biết hiện nay cũng có nhiều nghiên cứu về từ trường ảnh hưởng đối với y học. Nhưng tất cả chỉ là hướng nghiên cứu về bệnh lý và những vấn đề khác chứ chưa có hướng nghiên cứu để ứng dụng làm trẻ hóa tế bào.[/FONT]
[FONT=&quot]Xin quý bạn dành thời gian đọc phần “ Ứng dụng sự chạy chậm của thời gian trên hệ quy chiếu trái đất” ở đó tôi phân tích khá rõ vấn đề này, tôi không có điều kiện làm thực nghiệm, rất mong được quý bạn giúp đỡ, xin cảm ơn.[/FONT]


I am very interested in this topic, could u write some more abt it plzz.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,544
Members
55,781
Latest member
vsportsid
Back
Top