What's new

Xét 3 tính trạng ở 1 loài thực vật làm sao để phân biệt được 3 tính trạng đó nằm trên cùng 1 NST hay trên gen đa hiệu. Mọi người giúp mình với.

Facebook

Top