Ở sinh vật nhân thực làm thế nào tế bào mở được nhiều gen khác nhau cùng một lúc?

Theo mình nhớ thì vì ở sinh vật nhân thực mỗi gen có một vùng điều hòa riêng nên những gen thực hiện những chức năng liên quan đến nhau sẽ thường được xếp tại những vị trí gần nhau trên NST => vùng NST chứa các gen đó có thể tháo xoắn hoặc co xoắn cùng một lúc => ARN pol c.thể tiếp cận hoặc không tiếp cận đk vs gen cần phiên mã.
(Mong mọi người giúp đỡ để câu trả lời hoàn chỉnh hơn ạ!! Đây là mình mới viết theo ý hiểu thôi.)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top