vì sao nói NST ở sinh vật nhân thực có khả năng điều hòa hoạt động thông qua các mức độ cuộn xoắn

tuelinhanh

Junior Member
vì sao nói NST ở sinh vật nhân thực có khả năng điều hòa hoạt động thông qua các mức độ cuộn xoắn
 
Hoạt động của NST có thể kể đến là sự dãn tháo xoắn , cuộn xoắn mục đích là để các Enzyme có thể tiếp cận đến các phân tử DNA và thực hiện tái bản , phiên mã , dịch mã .
Các DNA không đơn thuần tồn tại , bản thân nó cũng có sự cuộn xoắn lại , có sự kết hợp của protein histone , tạo các nucleosome . Các nucleosome tiếp tục cuộn tạo chất nhiễm sắc , chromatide ,...
Trên NST cũng có những vùng gọi là Nguyên nhiễm sắc và Dị nhiễm sắc . Nguyên nhiễm sắc là vùng mà tại kì trung gian vùng đó không đóng xoắn , mở ra cho các enzyme tiếp cận , còn dị nhiễm sắc là vùng mà tại kì trung gian thì vùng đó ko mở .Dẫn đến các vùng khác nhau trên NST sẽ có mức độ hoạt động khác nhau .
Mức độ cuộn xoắn của NST thông qua các cấp độ được điều khiển bởi các yếu tố điều hòa hoặc các cơ chế điều hòa biểu hiện gene . Ví dụ như quá trình khử Acetyl đầu N của Lysine làm các Nucleosome gắn kết được với nhau và làm NST đóng chặt lại , hay sự methyl hóa cytosine cũng làm NST đóng chặt lại ....
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top