Số gen của loài so với tính trạng của loài cái nào nhiều hơn? Vì sao?

Số gene của loài thường nhiều hơn so với số tính trạng.
Bởi lẽ trong tế bào hay một cơ thể sống, số lượng gene luôn lớn hơn hoặc bằng so với tính trạng mà nó quy định, một cơ thể luôn có nhiều gene, vì vậy có những gene mà số lượng gene lớn hơn số lượng tính trạng, và cũng có những gene mà số lượng gene bằng số lượng tính trạng, nếu chúng ta tính tổng, thì số gen của loài thường lớn hơn so với số tính trạng mà nó quy định
Nếu chúng ta xét 1 cặp gene, chúng ta có các alelle A và a, và các kiểu gene A, a hay các kiểu đa alelle như a, b, c thì số kiểu hình bằng với số alelle (trội hoàn toàn), trong khi đó số kiếu gene luôn rất nhiều so với số alelle (vì kiểu gene được tạo thành từ sự kết hợp 2 alelle bất kỳ). Nếu trội không hoàn toàn thì hiển nhiên, số kiểu gene luôn bằng với số kiểu hình.
Đó là chưa kể nếu chúng ta xét các trường hợp đặc biệt như tương tác gene, khi 2 hoặc nhiều cặp gene cùng quy định một loại kiểu hình, thì số tổ hợp (kiểu kết hợp) kiểu gene là cực kỳ lớn (vì một kiểu gene tạo thành từ nhiều cặp, mỗi cặp được tạo thành từ sự tổ hợp các alelle tương ứng của nó) và kiểu hình thì nhỏ hơn rất nhiều.
Vậy nếu chúng ta lấy tổng các kiểu gene của tế bào và so với tổng số kiểu hình, thì số kiểu gene sẽ lớn hơn rất nhiều nhé
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top