A
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chắc cháu xưng là "cháu" là hợp lý. Chú còn làm việc với các ý tưởng chú viết trong đó mục vật lý hay không?
    anhphong một thời gian dài không thấy.
    anhphong vẫn được khỏe đấy chứ? :)
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top