What's new

Có nhất thiết cần SEX không?

suadieuhoa

New member
SEx đơn giản là tình dục, là giới tính, những yếu tố không thể không có với bất kỳ ai. Loài người sinh ra đã có sex, tuy nhiên việc nhận thức về sex của nhiều người còn giới hạn thôi.
 

Dicati

Member
Bạn suadieuhoa này chém gió dữ quá ha, làm gì có chuyện loài ngưởi sinh ra đã có sex mà phải nói là có sex mới có loài người
 

Facebook

Top