What's new

Đồng ghép, dị ghép, phản ứng thải loại

mình đang tìm hiểu về lĩnh vực miễn dịch, cụ thể là trong đồng ghép, dị ghép, phản ứng thải loại trong ghép cơ quan... bạn nào có tài liệu chuyên sâu về vấn đề này thì share cho mình với nhé....thanks các bạn nhiều:hoanho:
 

Facebook

Top