Bộ sưu tập cá đồng bằng sông cửu long

Bùi Hoàng Thái

Senior Member
Sách định dạng .prc

MỤC LỤC

CÁ BÈ
CÁ BA KỲ ĐỎ, CÁ CÓC ĐẬM
CÁ BA KỲ TRẮNG
CÁ BA LƯỠI
CÁ BAO ÁO
CÁ BA SA, CÁ BASA BOCOURTI
CÁ BA THÚ
CÁ BẠC
CÁ BẠC MÁ
CÁ BẠC ĐẦU
CÁ BÃI TRẦU
CÁ BÒ MỘT GAI LƯNG
CÁ BỜN CÁT
CÁ BÔNG
CÁ BỐNG CÁT
CÁ BỐNG KÈO
CÁ BỐNG KÈO VẢY NHỎ
CÁ BỐNG KÈO VẢY TO
CÁ BÔNG LAU
CÁ BỐNG MẮT TRE
CÁ BỐNG SAO
CÁ BỐNG TƯỢNG
CÁ BỐNG TRÂN
CÁ BỐNG VẢY CAO
CÁ BỐNG XỆ VẢY NHỎ
CÁ BƠN NGỘ
CÁ BƠN VẰN RĂNG TO
CÁ BÈ TOLI
CÁ BẸ TRẮNG (CÁ TRAO)
CÁ BÒ ĐUÔI DÀI
CÁ BUỒM
CÁ BÈ XƯỚC
CÁ BẢY MÀU
CÁ BA KỲ ĐỎ, CÁ CÓC ĐẬM
CÁ CAM SỌC
CÁ CAM VÂN
CÁ CÓC
CÁ CHAI
CÁ CHẠCH
CÁ CHẠCH BÔNG
CÁ CHÍCH CHOÈ
CÁ CHẠCH LỬA
CÁ CHẠCH LÁ TRE
CÁ CHÀI
CÁ CHIM ĐEN
CÁ CHIM TRẮNG
CÁ CHIÊN
CÁ CHỌI, CÁ THIA XIÊM
CÁ CHẼM
CÁ CHÉP
CÁ CHÉT
CÁ CHỐT BÔNG
CÁ CHỐT CỜ
CÁ CHỐT CHUỐI 1
CÁ CHỐT CHUỐI 2
CÁ CHỐT GIẤY, CÁ LĂNG GIẤY
CÁ CHỐT SỌC
CÁ CHỐT SỌC 1
CÁ CHỐT SỌC 2
CÁ CHỐT TRẮNG
CÁ CHUỐI HOA
CÁ CHUỒN ĐẤT PHƯƠNG ĐÔNG
CÁ CHỈ VÀNG
CÁ CHÁY BẸ
CÁ CHÁY NAM
CÁ CÒM
CÁ CƠM SỌC TIÊU
CÁ CƠM SĂNG
CÁ CƠM SÔNG
CÁ CƠM SÔNG
CÁ CƠM THƯỜNG
CÁ CỜ ẤN ĐỘ
CÁ CỜ XANH
CÁ DỨA
CÁ DÌA CÔNG
CÁ DƯA XÁM
CÁ DÓC
CÁ DẦM
CÁ DẢNH
CÁ DẢNH BÔNG
CÁ DÀNH DỤC
CÁ DUỒNG
CÁ DUỒNG BAY
CÁ DẦY
CÁ ĐÉ
CÁ ĐÙ BẠC
CÁ ĐỎ DẠ LỚN
CÁ ĐỐI MỤC
CÁ ĐỎ MANG
CÁ ĐỔNG ĐEN
CÁ ĐUỐI BỒNG MÕM NHỌN
CÁ ĐẦU VUÔNG
CÁ XÊCAN NGŨ VÂN, CÁ ĐÒNG ĐONG NĂM VỆT
CÁ ÉT MỌI
CÁ GIỐNG DÀI LƯỠI CÀY
CÁ HÔ
CÁ HÈ CHẤM ĐỎ
CÁ HỌC TRÒ
CÁ HE ĐỎ
CÁ HEO
CÁ HEO RỪNG, CÁ HEO XANH
CÁ HEO SỌC
CÁ HE VÀNG
CÁ HIẾU MIỆNG ĐEN
CÁ HÀM ẾCH
CÁ HÈ MÕM DÀI
CÁ HƯỜNG 1
CÁ MÙI, CÁ HƯỜNG
CÁ HƯƠNG VỆN
CÁ HỐ ĐẦU RỘNG
CÁ KHẾ MÕM DÀI
CÁ KHOAI
CÁ KHOAI SÔNG
CÁ RỒNG, CÁ KIM LONG
CÁ KẾT
CÁ CHỐT GIẤY, CÁ LĂNG GIẤY
CÁ LÓC, CÁ SỘP
CÁ LÓC BÔNG
CÁ LEO
CÁ LIA THIA 1
CÁ LƯỠI HÙM
CÁ LƯỠI MÈO
CÁ LINH CHUỐI
CÁ LINH CÁM
CÁ LINH GIÓ
CÁ LINH ỐNG
CÁ LINH RÌA 2
CÁ LINH RÌA
CÁ LINH TÍA
CÁ LÚI SỌC
CÁ LIỆT XANH
CÁ LÌM KÌM
CÁ LÌM KÌM
CÁ LÌM KÌM
CÁ LÌM KÌM
LƯƠN
CÁ LĂNG
CÁ LÒNG TONG ĐÁ (3)
CÁ LÒNG TONG ĐÁ (2)
CÁ LÒNG TONG LƯNG THẤP
CÁ LONG TONG MƯƠNG
CÁ LÀNH CANH
CÁ LẸP ĐEN
CÁ LẸP SẮC (CÁ LẸP RỚP)
CÁ LẸP TRẮNG
CÁ LẸP VÀNG
CÁ MÀO GÀ TRẮNG (CÁ LÀNH CÀNH TRẮNG)
CÁ TỚP XUÔI, CÁ LẸP SÂU
CÁ MÙI, CÁ HƯỜNG
CÁ MÈ
CÁ MÚ CHẤM ĐEN
CÁ MÚ CHẤM VẠCH
CÁ MÈ HÔI
CÁ MÈ HƯƠNG
CÁ MÒI
CÁ MŨI KIẾM
CÁ MIỄN SÀNH BỐN GAI
CÁ MRIGAN
CÁ MỐI VỆN
CÁ MÈ LÚI
CÁ MÓM GAI DÀI
CÁ MÀO GÀ ĐỎ
CÁ MÀO GÀ TRẮNG (CÁ LÀNH CÀNH TRẮNG)
CÁ MÈ SỌC
CÁ MÈ VINH
CÁ MÂY
CÁ NÓC 4
CÁ NÓC 3
CÁ NÓC 1
CÁ NỤC SÒ
CÁ NÓC SAO
CÁ NỤC THUÔN
CÁ NÓC TRO
CÁ NÓC VÀNG 2
CÁ NÓC VÀNG
CÁ NGỪ Ồ
CÁ NGỰA GAI
CÁ NGỰA SÔNG, CÁ NGỰA NAM
CÁ NGỰA XÁM
CÁ NGỰA XƯƠNG
CÁ NGỪ BÒ
CÁ NGỪ CHÙ
CÁ NGỪ MẮT TO
CÁ NGÁT
CÁ NHÁI 2
CÁ NHÁI
CÁ NHÁM ĐIỂM SAO
CÁ NHỤ ẤN ĐỘ
CÁ NHỒNG VẰN
CÁ NẠNG HỒNG
CÁ NÂU
CÁ ÔNG LÃO MÕM NGẮN
CÁ Ó SAO
CÁ Ó ĐẦU BÒ
CÁ PHÈN HAI SỌC
CÁ PHÈN KHOAI
CÁ PHÈN MỘT SỌC
CÁ PHÈN SỌC ĐEN
CÁ PHÈN TRẮNG
CÁ PHÈN VÀNG
CÁ RỒNG, CÁ KIM LONG
CÁ RỰA
CÁ RÔ BIỂN
CÁ RẦM
CÁ RÔ ĐỒNG
CÁ RỚP
CÁ RÔ PHI ĐEN
CÁ RÔ PHI VẰN
CÁ TRÔI ẤN ĐỘ, RÔHU
CÁ SẶC BƯỚM
CÁ SẶC ĐIỆP
CÁ SẶC RẰN
CÁ SẶC VỆN
CÁ SƠN BẦU
CÁ SÒNG CHẤM
CÁ SÒNG GIÓ
CÁ SƠN GIÁN
CÁ SẠO
CÁ SẠO CHẤM
CÁ SONG CHẤM ĐỎ
CÁ SONG SỌC NGANG ĐEN
CÁ SONG SÁU SỌC
CÁ BẸ TRẮNG (CÁ TRAO)
CÁ CHỌI, CÁ THIA XIÊM
CÁ ÚC, THIỀU
CÁ TAI TƯỢNG
CÁ THÒI LÒI
CÁ THIỂU
CÁ THẦN TIÊN
CÁ THÁT LÁT
CÁ THU HỐ
CÁ THU NGÀNG
CÁ THU RẮN
CÁ THU SÔNG
CÁ THUYỀN
CÁ TỌP
CÁ TỚP XUÔI, CÁ LẸP SÂU
CÁ TRA
CÁ TRA BẦU (CÁ TRA NGHỆ)
CÁ TRA CHUỘT 2
CÁ TRA CHUỘT (CÁ XÁC ỐC)
CÁ TRA DẦU
CÁ TRAO TRÁO
CÁ TRA XIÊM
CÁ TRA YÊU
CÁ TRÁC ĐỎ
CÁ TRÍCH VẢY XANH
CÁ TRÍCH XƯƠNG
CÁ TRÁC NGẮN
CÁ TRÔI ẤN ĐỘ, RÔHU
CÁ TRÈN BẦU
CÁ TRÈN LÁ
CÁ TRÈN MỞ
TRÈN ỐNG
CÁ TRÈN TRẮNG
CÁ TRÁO VÂY LƯNG ĐEN
CÁ TRÊ PHI
CÁ TRÀ SÓC
CÁ TRÊ TRẮNG
CÁ TRÊ VÀNG
CÁ ÚC GẠO
CÁ ÚC NGHỆ
CÁ ÚC SÀO
CÁ ÚC, THIỀU
CÁ ÚC THÉP
CÁ UỐP BÊ LĂNG
CÁ VỒ CỜ
CÁ VỒ CHÓ
CÁ VỒ ĐÉM
CÁ VỀN
CÁ VÀNG
CÁ VẢY XƯỚC
CÁ XÊCAN NGŨ VÂN, CÁ ĐÒNG ĐONG NĂM VỆT
CÁ XÁC SỌC
TRÈN ỐNG
CÁ TRÈN TRẮNG
CÁ TRÁO VÂY LƯNG ĐEN
CÁ TRÊ PHI
CÁ TRÀ SÓC
CÁ TRÊ TRẮNG
CÁ TRÊ VÀNG
CÁ ÚC GẠO
CÁ ÚC NGHỆ
CÁ ÚC SÀO
CÁ ÚC, THIỀU
CÁ ÚC THÉP
CÁ UỐP BÊ LĂNG
CÁ VỒ CỜ
CÁ VỒ CHÓ
CÁ VỒ ĐÉM
CÁ VỀN
CÁ VÀNG
CÁ VẢY XƯỚC
CÁ XÊCAN NGŨ VÂN, CÁ ĐÒNG ĐONG NĂM VỆT
CÁ XÁC SỌC


CÁ BẢY MÀU
Tên khoa học: Poecilia reticulata, (Peters, 1859)
Tên tiếng Anh: Guppy
Bộ: cá sóc Cyprinodontiformes
Họ: cá bảy màu Poecilidae
Giống: Poecilia
Đặc điểm hình thái: Đầu nhỏ, đỉnh đầu phẳng. Mõm nhìn ngang nhọn, nhìn từ mặt lưng có hình vuông. Miệng cận trên, rộng ngang, rạch miệng ngắn. Môi dưới phát triển và đưa ra phía trước, không có rãnh ngăng cách sau môi. Môi trên co duỗi được, rãnh sau môi liên tục. Bụng to, tròn nhất là ở con cái, phần sau đuôi dẹp bên. Các tia vi hậu môn của con đực biến thành cơ quan giao cấu. Vi đuôi tròn, không chẻ hai. Mặt lưng và bên có màu xám nhạt, đỉnh đầu có một chấm đen, bụng có màu trắng. Riêng ở con đực ngoài những đạc điểm trên có có màu chấm đen, vàng, đỏ, cam và các sọc ngoài ngoằn ngoèo trên các tia vi.
Môi trường sống: nước ngọt, nước lợ
Vùng phân bố: Nam Mỹ: Venezuela, Barbados, Trinidad, phía bắc Brazil và Guyanas.

 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,278
Messages
72,180
Members
56,125
Latest member
thegioicuacong
Back
Top