What's new

Thắc mắc về cua đồng!

kính gửi các thầy cô và các bạn!
mình có một thắc mắc về quá trình sinh trưởng của cua đồng con trong giai đoạn nó nằm trong mai cua mẹ. trứng cua trong mai nở thành cua con và cua con ở đó một thời gian mới bỏ mẹ. vậy thời gian đó nó lấy dinh dưỡng từ cua mẹ hay là nó lấy từ môi trường .kính mong thầy cô và các bạn giúp đỡ!:cry:
 

Facebook

Top