What's new

Các bác cho em hỏi từ này chút xíu

Lê Duy

Member
endothelium
Em tra từ điển thấy nghĩa là "màng trong" nhưng ráp vào câu thì thấy ko hợp lý lắm.
G-CSF is produced by endothelium, macrophages, and a number of other immune cells
 
màng nội mô, về bản chất cũng là biểu mô cả<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 
endothelium
Em tra từ điển thấy nghĩa là "màng trong" nhưng ráp vào câu thì thấy ko hợp lý lắm.
G-CSF is produced by endothelium, macrophages, and a number of other immune cells
Mình đọc một số sách thấy họ dịch thuật ngữ edothelium cell (số nhiều endothelia) là tế bào nội bì.
G-CSF is produced by endothelium, macrophages, and a number of other immune cells = G-CSF được sản xuất bởi tế bào nội bì, đại thực bào và một số tế bào miễn dịch...:mrgreen:
ehhehe
 
mình dịch endothelium cell là tế bào nội mô mạch

G-CSF is produced by endothelium, macrophages, and a number of other immune cells

G-CSF được sản xuất bởi các tế bào nội mô mạch, các đại thực bào và một số tế bào miễn dịch khác
 

Facebook

Top