What's new

Các bác giúp mình với. Phân lập vi sinh vật trong xử lý rác, mình tìm tài liệu liên quan ko có. ai cho share vơi

stolas1

New member
Phân lập vi sinh vật hữu ích trong quá trình xử lý rác thải bằng phương pháp hiếu khí.(y)(y)(y):please:
 

Similar threads

Facebook

Top