What's new

Các bác giúp em bài này với

PhamQuangTrung

New member
Số alen tương ứng của gen I,II,III,IV lần lượt là 2,3,4 và 5.Gen I,II cùng nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y. Gen III và IV cùng nằm trên NST thường. Số kiểu gen tối đa trong quần thể là:
A. 181 B.187 C.231 D.237
 

ngoc anh

Member
Đáp án này không đúng thì phải. Gen I và II cùng nằm trên NST X, không có alen tương ứng trên Y thì có (2x3) x(2x3+1):2 + 2x3 = 27 (kg)
Còn với gen III và gen IV thì có 4x5x(4x5+1) :2=210 (kg)
Sau đó nhân 2 cái này lại chứ :hum:
 

Facebook

Top