Sinh lý hay là Lý sinh

biophysics ?- lý sinh là một ngành học trong đó người ta ứng dụng các kỹ thuật, pp và kiến thức vật lý để giải quyết các vấn đề sinh học. Trước đây, lý sinh tập trung trên 2 lĩnh vực chính:

a- quá trình chuyển hóa dấu hiệu thần kinh và quá trình duy trì điện thế xuyên màng tb (điện sinh học)

b- giải cấu trúc các đại phân tử sinh học như protein, enzyme, DNA, thụ quan, phối tử ... cũng như thiết lập các phương trình phản ứng của các đại phân tử này.

Ngày nay lý sinh kô chỉ tập trung trên hai lĩnh vực này mà còn mở rộng ra cho mọi họat động của sinh vật sống dưới các công thức vật lý.

physiology - sinh lý - ngành nc khoa học lâu đời tập trung tìm hiểu chức năng của tb, mô, cơ quan cơ thể, và thậm chí các hiện tượng hóa lý của các đối tượng này.
 
Bài giảng thì mình không biết nhưng sách lý sinh có bán nhiều mà. nếu thích thì bạn mua một cuốn để tham khảo. có gì không hiểu thì hỏi mọi người thôi.
 
Sách thì nói làm gì, tôi muốn xin bài giảng để học cho dễ tập trung vào những gì cơ bản nhất, dễ hiểu hơn đọc sách nhiều.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top