Lý thuyết về sinh thái hay

ohman123

Junior Member
Cả nhà giúp mình câu này nhé!:D
1.Trong một hồ tương đối giàu dinh dưỡng đang trong trạng thái cân bằng,người ta thả vào đó một số loài cá ăn động vật nổi để tăng sản phẩm thu hoạch,nhưng hồ lại trở nên phì dưỡng,gây hậu quả ngược lại.Nguyên nhân chủ yếu là do:
A.Cá thải thêm phân vào nước gây ô nhiễm
B.Cá làm đục nước hồ,cản trở quá trình quang hợp của tảo
C.Cá khai thác quá mạnh động vật nổi
D.Cá gây xáo động nước hồ,ức chế sự sinh trưởng và phát triển của tảo

2.Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống vì:
A.Nó có chu trình sinh học hoàn chỉnh
B.Nó bao gồm các cơ thể sống tạo thành
C.Nó có cấu trúc của một hệ thống sống
D.Nó luôn tồn tại bền vững

3.Rừng mưa nhiệt đới,đồng có,rừng cây bụi
A.Là các ví dụ về sự tương tác giữa các sinh vật
B.Là các giai đoạn của diễn thế sinh thái
C.Là các ví dụ về hệ sinh thái Việt Nam
D.Là những quần xã giống nhau về năng lượng đầu vào và đầu ra của dòng năng lượng

4.Trên một cánh đồng có các loài hướng dương hoang dại(được ký hiệu là A,B,C,D) có họ hàng gần gũi cùng sinh sống.Người ta tiến hành chia cánh đồng thành 2 khu vực đều nhau mỗi khu đều có các loài A,B,C,D.Một khu được rào lại để không cho loài chuột túi vào(khu vực 1) còn một khu vực thì không rào để chuột túi ra vào tự do(khu vực 2).Sau một vài năm người ta thấy ở khu vực 1 chỉ còn lại một loài D duy nhất còn ở khu vực 2 thì vẫn còn cả 4 loài như ban đầu.Cách lí giải nào sau đây là hợp lý nhất?
A.Các loài cạnh tranh với nhau ở khu vực 1 còn ở khu vực 2 thì không.
B.Các loài ở khu vực 1 bị chết do không có phân bón từ chuột túi
C.Chuột túi có vai trò làm giảm mật độ của các loài hướng dương
D.Khi có chuột túi thì các loài có mối quan hệ hợp tác với nhau để chống lại chuột túi còn khi không có chuột túi thì mối quan hệ giữa các loài trở nên đối địch.
 
2.c
3.a
4.d
1.C. không rõ là hồ này nuôi gì :(, tăng sản phẩm là tăng thêm gì nữa :((, nuôi cá à :D, mình k hiểu đề lắm
 
Cả nhà giúp mình câu này nhé!:D
1.Trong một hồ tương đối giàu dinh dưỡng đang trong trạng thái cân bằng,người ta thả vào đó một số loài cá ăn động vật nổi để tăng sản phẩm thu hoạch,nhưng hồ lại trở nên phì dưỡng,gây hậu quả ngược lại.Nguyên nhân chủ yếu là do:
A.Cá thải thêm phân vào nước gây ô nhiễm
B.Cá làm đục nước hồ,cản trở quá trình quang hợp của tảo
C.Cá khai thác quá mạnh động vật nổi
D.Cá gây xáo động nước hồ,ức chế sự sinh trưởng và phát triển của tảo

Tôi sẽ phân tích câu 1 cho các bạn thấy vấn đề của mấy câu hỏi này.
1) Các bạn phân biệt cho tôi thế nào là hồ giàu dinh dưỡng và hồ phì dưỡng.

2) Thế nào là hồ tương đối giàu dinh dưỡng đang trong trạng thái CÂN BẰNG?

3) thả "một số" cá ăn động vật nổi mà dẫn đến cá khai thác động vật nổi "quá mạnh" sao?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,769
Messages
71,674
Members
56,323
Latest member
nhacaiiMg188
Back
Top