What's new

Cần tìm người xử lý số liệu đề tài tin sinh học

Mình cần tìm người để hỗ trợ xử lý số liệu cho đề tài tin sinh học. Chi phí và công việc cụ thể xin liên hệ để biết thêm chi tiết, cảm ơn.
 

Anegin97

Member
Mình cần tìm người để hỗ trợ xử lý số liệu cho đề tài tin sinh học. Chi phí và công việc cụ thể xin liên hệ để biết thêm chi tiết, cảm ơn.
Bạn cần xử lý số liệu gì ạ. Có thể trao đổi qua email mình: annguyen9724@gmail.com
Mình cần tìm người để hỗ trợ xử lý số liệu cho đề tài tin sinh học. Chi phí và công việc cụ thể xin liên hệ để biết thêm chi tiết, cảm ơn.
 

Facebook

Top