What's new

Vắc xin ung thư: Từ ý tưởng đến hiện thực

TS Mai chỉ chuyên Sinh lý người thôi, nên phần miễn dịch không ổn là chuyện thường ngày ở huyện.
Mà em Lan lo học để thi đại học cái đã nhé, sau này tha hồ mà ngâm cứu.:bimat:
1.nếu quả đúng quyển sách sinh lý động đó viết sai có lẽ chúng ta nên có ý kiến với nhà xuất bản hoạc với tác giả (TS Mai) cuốn sách, vì một quyển sách cho sv và để giảng dạy như thế mà sai cơ bản là không thể chấp nhận được. sẽ gây rất nhiều tai hại cho các thế hệ sv và hs vì thực ra mà nói sách vở tham khảo ở nhà mình cũng có hạn.
2. qua đây chúng ta cũng thấy khâu quản ly xuất bản, biên tập.chỉnh sưa.... của nhà xuất bản cũng sơ sài
- quyển sách không được thông qua nhưng người có chuyên môn về Immun. hay là trình độ của những người xem qua đánh giá quyển sách ????:hum:
 

Facebook

Top