bài tập khó

entiti

Junior Member
Một loài ong mật có 2n = 32, loài này xác định giới tính theo kiểu đơn bội - lưỡng bội. Trứng được thụ tinh sẽ phát triển thành ong thợ hoặc ong chúa tùy điều kiện dinh dưỡng. Một ong chúa đẻ ra một số trứng, trong số trứng được thụ tinh có 0.2 số trứng không nở, số ong chúa nở ra chiếm 0.05 số trứng thụ tinh nở được; số ong đực nở ra chiếm 0.2 số trứng không được thụ tinh, số trứng còn lại không nở và bị tiêu biến. Biết các trứng nở thành ong thợ và ong đực chứa 312000 NST, số ong thợ con gấp 19 số ong đực và số tinh trùng trực tiếp thụ tinh chiếm 5% tổng số tinh trùng. Bạn Bình đã đưa ra các kết quả sau:
(1) Số con ong chúa được sinh ra là 500 con.
(2) Tổng số trứng được ong chúa đẻ ra là 15000.
(3) Số tinh trùng tham gia thụ tinh gấp 25 số ong đực con.
(4) Số trứng bị tiêu biến là 4500.
(5) Tổng số NST bị tiêu biến là 383.2x104. Có bao nhiêu kết quả đúng ?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
 
Một loài ong mật có 2n = 32, loài này xác định giới tính theo kiểu đơn bội - lưỡng bội. Trứng được thụ tinh sẽ phát triển thành ong thợ hoặc ong chúa tùy điều kiện dinh dưỡng. Một ong chúa đẻ ra một số trứng, trong số trứng được thụ tinh có 0.2 số trứng không nở, số ong chúa nở ra chiếm 0.05 số trứng thụ tinh nở được; số ong đực nở ra chiếm 0.2 số trứng không được thụ tinh, số trứng còn lại không nở và bị tiêu biến. Biết các trứng nở thành ong thợ và ong đực chứa 312000 NST, số ong thợ con gấp 19 số ong đực và số tinh trùng trực tiếp thụ tinh chiếm 5% tổng số tinh trùng. Bạn Bình đã đưa ra các kết quả sau:
(1) Số con ong chúa được sinh ra là 500 con.
(2) Tổng số trứng được ong chúa đẻ ra là 15000.
(3) Số tinh trùng tham gia thụ tinh gấp 25 số ong đực con.
(4) Số trứng bị tiêu biến là 4500.
(5) Tổng số NST bị tiêu biến là 383.2x104. Có bao nhiêu kết quả đúng ?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
C.4 kết quả đúng
Ý 1234 đúng, ý 5 sai:hum::hum:
 
cho mình cách làm đi bạn?
Mình đang ôn thi cấp 3 :< Hà Nội 9/6 thi rồi :<< mình viết giải ngắn gọn thôi nhé :>>
Gọi trứng 2n ong chúa đẻ là a, trứng n là b ( kể cả nở lẫn không nở nhé)
Ta có: 0,2a không nở
0,8a nở trong đó 0.8 . 0,05a ong chúa và 0,8 . 0,95 ong thợ

0,2b nở thành ong đực con
0,8b không nở
Theo đề bài : 0,8 . 0,95a =19 .(0,2b)
=> a=5b
Lại có: 32 . 0,8 . 0,95a + 16 . 0,2b = 312000
Ta giải hệ Phương trình :))
Vậy a=12500 và b=2500

Ong chúa=12500 . 0,8 . 0,05 = 500
Tổng số trứng=12500+2500=15000
Ong đực con=2500 . 0,2=500
Tổng số tinh trùng thụ tinh là 12500
=> gấp 25 lần
Số NST tiêu biến 32. 0,2a + 16 . 0,8b=112000 ?( cái này mình không chắc )
:buonchuyen::buonchuyen::mrgreen:
 
Khảo sát khả năng biến nạp gen GmCHS7 vào đậu tương (Glycine max (L.) Merrill)thông qua vi khuẩn A. tumefaciens”.

Mình thấy chủ đề này hay đấy!
 
bài tập khó?

Bệnh galactozơ huyết do không chuyển hóa được đường galactozơ. Bệnh do gen lặn hiếm gặp nằm trên NST thường gây nên. Một quần thể người cân bằng di truyền có 51% người có khả năng chuyển hóa được đường galactozơ. Một người đàn ông bình thường có ông nội bị bệnh galactozơ huyết. Người đàn ông này lấy một người vợ bình thường có cô em gái cũng bị bệnh galactozơ huyết. Hiện cô vợ đang mang thai. Xác suất để họ sinh ra đứa con đầu lòng bị bệnh là bao nhiêu? Biết những người khác thuộc hai gia đình đều không bị bệnh.
A. 14/153. B. 1/12. C. 1/12. D. 65/612.


giúp mình bài này nhé
 
Bệnh galactozơ huyết do không chuyển hóa được đường galactozơ. Bệnh do gen lặn hiếm gặp nằm trên NST thường gây nên. Một quần thể người cân bằng di truyền có 51% người có khả năng chuyển hóa được đường galactozơ. Một người đàn ông bình thường có ông nội bị bệnh galactozơ huyết. Người đàn ông này lấy một người vợ bình thường có cô em gái cũng bị bệnh galactozơ huyết. Hiện cô vợ đang mang thai. Xác suất để họ sinh ra đứa con đầu lòng bị bệnh là bao nhiêu? Biết những người khác thuộc hai gia đình đều không bị bệnh.
A. 14/153. B. 1/12. C. 1/12. D. 65/612.


giúp mình bài này nhé
Em năm nay lên lớp 10 :>> chưa hiểu cân bằng dt đou^^
Bài này e kiếm được trên mạng
Quần thể cân bằng, 51% bình thường => 49% bệnh. q = 0,7; p=0,3
Cấu trúc QT: 0,09AA: 0,42Aa: 0,49aa
Người thường có 2 dạng: 9/51 AA: 42/51Aa

Nhà Nội
Ông nội bệnh: aa
Bố chồng không bệnh và nhận a từ ông: Do vậy bố có KG Aa cho giao tử 1/2A:1/2a
Mẹ chồng bình th lấy từ quần thể trên: 9/51 AA: 42/51Aa cho giao tử 10/17 A: 7/17a
Chồng bình thường có thể tính xác suất để có KG Aa là 17/27
Vì chỉ Aa mới có khả năng sinh con bị bệnh.

Nhà Ngoại
Vợ bình thường có e vợ bệnh mà bố mẹ vợ bình thường do đó: em vợ aa; bố mẹ vợ Aa
Do đó Vợ: 1/3 AA: 2/3Aa
kết quả là 17/27 x 2/3 x1/4
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top